Akint Rules Matter

akint.engineering

Anna Bednarska

Anna Bednarska
opiekun obszaru

Ekspertyzy techniczne budynków

Zajmujemy się sporządzaniem ekspertyz technicznych budynków, które polegają m.in. na ocenie:

  • stanu technicznego budynku,
  • jakości wykonanych robót budowlanych oraz użytych materiałów,
  • stopnia zużycia oraz ewentualnych uszkodzeń elementów konstrukcji.

Badania tego typu pozwalają na określenie przyczyn obecnych lub potencjalnych problemów, które mogłyby wpłynąć na użytkowanie obiektu. Ekspertyzy techniczne budynków obejmują naoczne oględziny, a także zawierają załączenie dodatkowej dokumentacji popartej sprawdzalnymi, samodzielnie wykonanymi pomiarami oraz specjalistycznymi badaniami. Są one potrzebne przede wszystkim przy modernizacji lub zmianie sposobu użytkowania obiektu, zakupie budynku lub przy pojawieniu się jakichkolwiek problemów technicznych.

Opinie techniczne

Poza sporządzaniem ekspertyz technicznych budynków, oferujemy także wydawanie opinii technicznych. Oceny wystawiane są na podstawie zdobytego doświadczenia i intuicji specjalisty i obejmują oględziny obiektu budowlanego oraz przeanalizowanie dostępnej dokumentacji.

Wydawane przez nas opinie oraz ekspertyzy techniczne budynków mogą służyć ocenie stanu obiektu, co być potrzebne w sporach cywilnych i sądowych Sporządzone dokumenty zawierają między innymi: wyniki badań wytrzymałości fundamentów, ścian, stropów, dachu, opis wymiarów i materiałów, z jakich je wykonano, ekspertyzy energetyczne, ocenę stanu instalacji w budynku i wiele więcej. Każde opracowanie jest profilowane idealnie pod potrzeby Klienta i przy jego konsultacji.

Jak wykonujemy ekspertyzy?

Każda wykonana przez nas ekspertyza składa się z dwóch części – opisowej oraz obliczeniowej. Podzielone są one na szereg odrębnych elementów, takich jak między innymi:

  • opis budynku poddawanego ekspertyzie,

  • cel wykonania ekspertyzy – np. ocena stanu technicznego budynku, wskazanie nieprawidłowości, możliwości zmian,

  • podstawy formalne do wykonania ekspertyzy,

  • analiza stanu technicznego budynku,

  • wyliczenia wytrzymałościowej,

  • dokumentacja rysunkowa oraz fotograficzna

Ważnym elementem ekspertyzy są również zalecenia, mająca pomóc inwestorowi w poprawie stanu technicznego budynku lub realizację innych celów. Każda ekspertyza przeprowadza jest przez specjalistę posiadającego uprawnienia budowlane i tytuł rzeczoznawcy budowlanego. Kluczowym etapem sporządzania ekspertyzy są dokładne oględziny budynku, a także sporządzenie dokumentacji przy pomocy odpowiednich technologii.

Polecamy również inne usługi związane z oceną stanu technicznego budynku, między innymi ocenę efektywności energetycznej oraz przeglądy systemu pożarowego.

Co zyskasz decydując się na ekspertyzę techniczną budynku?

Sporządzenie ekspertyzy technicznej budynku jest w określonym sytuacjach wymagane przez obowiązujące przepisy, jednak może przynieść również bardzo wymierne korzyści dla właściciela obiektu. Decydując się na wykonanie ekspertyzy technicznej zyskujesz zestawienie bardzo istotnych danych na temat stanu wszystkich elementów konstrukcji budynku oraz jego wyposażenia. Posiadając te informacje możesz skuteczniej podejmować decyzje na temat przyszłych działań, takich jak modernizacja termiczna budynku czy też sprzedaż budynku. Krótko mówiąc – inwestując w wykonanie profesjonalnej ekspertyzy możesz zmniejszyć swoje koszty posiadania budynku i maksymalizować swoje zyski.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces