Akint Rules Matter

akint.engineering

Anna Bednarska

Anna Bednarska
opiekun obszaru

Ekspertyzy techniczne budynków

Zajmujemy się sporządzaniem ekspertyz technicznych budynków, które polegają m.in. na ocenie:

  • stanu technicznego budynku,
  • jakości wykonanych robót budowlanych oraz użytych materiałów,
  • stopnia zużycia oraz ewentualnych uszkodzeń elementów konstrukcji.

Badania tego typu pozwalają na określenie przyczyn obecnych lub potencjalnych problemów, które mogłyby wpłynąć na użytkowanie obiektu. Ekspertyzy techniczne budynków obejmują naoczne oględziny, a także zawierają załączenie dodatkowej dokumentacji popartej sprawdzalnymi, samodzielnie wykonanymi pomiarami oraz specjalistycznymi badaniami. Są one potrzebne przede wszystkim przy modernizacji lub zmianie sposobu użytkowania obiektu, zakupie budynku lub przy pojawieniu się jakichkolwiek problemów technicznych.

Opinie techniczne

Poza sporządzaniem ekspertyz technicznych budynków, oferujemy także wydawanie opinii technicznych. Oceny wystawiane są na podstawie zdobytego doświadczenia i intuicji specjalisty i obejmują oględziny obiektu budowlanego oraz przeanalizowanie dostępnej dokumentacji.

Wydawane przez nas opinie oraz ekspertyzy techniczne budynków mogą służyć ocenie stanu obiektu, co być potrzebne w sporach cywilnych i sądowych Sporządzone dokumenty zawierają między innymi: wyniki badań wytrzymałości fundamentów, ścian, stropów, dachu, opis wymiarów i materiałów, z jakich je wykonano, ekspertyzy energetyczne, ocenę stanu instalacji w budynku i wiele więcej. Każde opracowanie jest profilowane idealnie pod potrzeby Klienta i przy jego konsultacji.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces