Akint Rules Matter

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa i certyfikaty energetyczne nieruchomości wielolokalowych, komercyjnych oraz przemysłowych

Uzyskaj świadectwo energetyczne dla swojej inwestycji. Bądź przygotowany na nowe przepisy i uniknij problemów przy wynajmie bądź sprzedaży lokali.

Dla kogo świadectwo energetyczne jest ważne?

wzor swiadectwa - Świadectwa i certyfikaty energetyczne nieruchomości komercyjnych

Kiedy potrzebne jest świadectwo charakterystyki energetycznej mojej nieruchomości?

Przy sprzedaży i wynajmie nieruchomości

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest niezbędne, gdy chcesz sprzedać lub wynająć budynek lub części lokali w nieruchomości. Musisz dostarczyć ten dokument nabywcy lub najemcy w czasie zawierania umowy. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi ministerstwa, świadectwo jest wymagane również przy krótkoterminowym najmie.

W kluczowych momentach prowadzenia inwestycji

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane zarówno podczas zakończenia budowy, jak i przy udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku lub jego części lokali.

Przy modernizacjach i wnioskowaniu o dotacje

Przy modernizacji budynków lub ich części, wymagane jest uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej, a także jego posiadanie jest niezbędne przy staraniach się o różne formy dofinansowań i dotacji dotyczących inwestycji.

Uzyskaj świadectwo energetyczne
w 4 prostych krokach

%

Pierwszy kontakt

Wypełnij formularz z podstawowymi informacjami abyśmy mogli się z Tobą szybko skontaktować.

%

Ekspertyza i wycena

Na podstawie typu budynku, liczby lokali oraz przeznaczenia świadectw, pomożemy określić Ci czy i ile ich potrzebujesz oraz przygotujemy korzystna ofertę.

%

Opracowanie świadectwa

Nasi audytorzy opracują dla Ciebie świadectwo lub świadectwa charakterystyki energetycznej w umówionym terminie oraz formie.

%

Uzyskanie świadectwa

Dostarczymy do Ciebie sporządzone świadectwo energetyczne w wybranej przez Ciebie formie – elektronicznej i/lub papierowej.

Co warto wiedzieć o świadectwie energetycznym budynków komercyjnych?

Czy firma Akint posiada odpowiednie uprawnienia do wystawiania legalnych świadectw charakterystyki energetycznej zgodnych z aktualnymi przepisami?

W firmie Akint wszystkie świadectwa charakterystyki energetycznej są wystawiane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, wpisane do centralnego rejestru osób uprawnionych do wystawiania takich dokumentów.

Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane przy wynajmie i sprzedaży nieruchomości od 28 kwietnia 2023 roku?

Tak, od 28 kwietnia 2023 roku świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem koniecznym przy wynajmie lub sprzedaży nieruchomości. W firmie Akint możesz uzyskać taki dokument.

Jak długo ważne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez okres 10 lat.

W jakiej formie otrzymam swoje świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej zostanie dostarczone w wybranej przez Ciebie formie – elektronicznej i/lub papierowej.

Czy świadectwo charakterystyki energetycznej można sporządzić samemu?

Nie, świadectwo charakterystyki energetycznej może sporządzić tylko osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia i jest wpisana do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

W jak najkrótszym czasie można uzyskać świadectwo?

Jeżeli z jakiś powodów zależy Ci na czasie, to możemy przygotować świadectwo w trybie przyspieszonym lub przygotować je najpierw dla kluczowych lokali. Wszystko zależy od wielkości nieruchomości.

Czy audytor przyjeżdża na wizję lokalną budynku lub lokalu?

Z reguły nie jest to konieczne. Jednak, jeśli nieruchomość lub lokal jest nietypowy taka wizyta będzie konieczna. Również wizyta audytora będzie konieczna kiedy brak jest dokumentacji obiektu.

Jakie dokumenty powinienem posiadać abyście sporządzili świadectwo dla mojej nieruchomości?

Wymagane dokumenty, to:

 • Dokumentacja techniczna budynku
 • Rzuty i przekroje
 • Opis z jakiego materiału wykonany jest budynek
 • Projekt architektoniczno-budowlany
 • Rok budowy
 • Powierzchnia całkowita
 • Powierzchnia użytkowa
 • Kubatura
 • Czy jest kotłownia czy węzeł cieplny?
 • Czy ciepła woda użytkowa jest z podgrzewacza elektrycznego czy z węzła czy z kotłowni?
 • Czy jest wentylacja mechaniczna?
 • Czy są agregaty wody lodowej?
 • Czy są duże klimatyzatory powyżej 12kW?

Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest potrzebne dla każdego lokalu w budynku czy jedno dla całej nieruchomości?

Świadectwo jest konieczne dla całego budynku oraz każdego odrębnego lokalu.

Dlaczego warto zaufać właśnie nam?

 • kompetentni audytorzy
 • doświadczenie w dużych inwestycjach
 • skuteczny proces realizacji
 • dostępność trybu ekspresowego
 • możliwość wykonania wizji lokalnej
 • odpowiedzialność i ubezpieczenie
 • orientacja na indywidualne potrzeby
 • elastyczność w zakresie oferty

klientów sieciowych

ukończonych realizacji

klientów na całym świecie

kilometrów relacji

Jakie informacje zawiera certyfikat energetyczny?

W certyfikacie energetycznym ujętych jest wiele kluczowych informacji na temat obiektu budowlanego. Są to:

 • dane dotyczące wielkości i przeznaczenia budynku – wyróżnia m.in. budynki mieszkalne, przemysłowe, magazynowe,

 • oszacowana ilość energii potrzebnej do zrealizowania celów związanych z eksploatacją budynku – np. ogrzewania pomieszczeń, ogrzewania ciepłej wody, klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń, oświetlenia, korzystania z urządzeń wewnętrznych, takich jak windy,

Ponadto w certyfikacie przedstawione są:

 • wskaźniki porównawcze – czyli dane na temat średniego zużycia energii w budynkach wielkości i przeznaczeniu podobnym do certyfikowanego obiektu,

 • wytyczne dotyczące możliwych do wprowadzenia usprawnień – wskazówki te, dotyczące np. modyfikacji wyposażenia budynku, mogą przyczynić się do obniżenia zużycia energii.

Informacje te są pozyskiwane na drodze szczegółowych badań oraz dostępnej dokumentacji technicznej. Polecamy również inne usługi z zakresu badań technicznych budynków, między innymi przeglądy systemów pożarowych oraz badanie kotłów grzewczych.

Czemu warto zamówić certyfikat?

Wykonany przez naszych wykwalifikowanych i uprawnionych audytorów certyfikat energetyczny stanowi źródło informacji na temat wydajności energetycznej budynku. Informacje te mogą być cenne zarówno dla właściciela budynku, jak również dla najemców oraz przyszłych nabywców. Dzięki nim możliwe jest oszacowanie, czy obiekt spełnia swoje funkcje, czy jego eksploatacja jest optymalna i czy możliwe oraz pożądane jest przeprowadzanie inwestycji mających na celu bardziej racjonalne wykorzystanie energii. Krótko mówiąc – posiadając certyfikat możesz z dużo większą skutecznością zarządzać budynkiem i tym samym ograniczyć koszty jego eksploatacji.

Jak uzyskać certyfikat energetyczny: procedura i wymagane dokumenty

Aby uzyskać certyfikat energetyczny, należy zgłosić się do uprawnionego audytora energetycznego, który przeprowadzi badanie budynku i oceni jego wydajność energetyczną. Proces ten obejmuje kilka etapów, takich jak analiza dokumentacji technicznej, wizja lokalna, pomiary oraz obliczenia. Wymagane dokumenty to między innymi plany budynku, informacje o systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz dane dotyczące zużycia energii. Po przeprowadzeniu analizy audytor sporządza świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające wszystkie niezbędne informacje na temat wydajności energetycznej budynku.

Korzyści płynące z posiadania certyfikatu energetycznego

Posiadanie certyfikatu energetycznego przynosi wiele korzyści zarówno dla właścicieli, jak i użytkowników budynków. Po pierwsze, dokument ten pozwala na lepsze zrozumienie zużycia energii w obiekcie, co może prowadzić do oszczędności finansowych poprzez wprowadzenie odpowiednich usprawnień. Po drugie, certyfikat energetyczny zwiększa wartość nieruchomości na rynku, gdyż obiekty o lepszej wydajności energetycznej są bardziej atrakcyjne dla potencjalnych nabywców oraz najemców.

Po trzecie, certyfikat energetyczny może być wymagany przy ubieganiu się o dotacje czy kredyty na modernizację budynków, co może przyczynić się do dalszego rozwoju nieruchomości. Warto więc zainwestować w uzyskanie certyfikatu energetycznego, aby zoptymalizować zarządzanie nieruchomością i zmniejszyć koszty związane z jej eksploatacją.