Akint Rules Matter

akint.engineering

Anna Bednarska

Anna Bednarska
opiekun obszaru

Przeglądy kominiarskie i przeglądy gazowe

Zapewniamy profesjonalne usługi kominiarskie i usługi przeglądów gazowych.

Kiedy należy przeprowadzić przegląd kominiarski i gazowy?

Dokonywanie przeglądów kominiarskich i gazowych to prawny obowiązek każdej osoby lub firmy zarządzającej daną nieruchomością – np. budynkiem wielorodzinnym, zakładem produkcyjnym, obiektem użytku publicznego. W związku z tym należy je przeprowadzać z określoną częstotliwością:

 • w przypadku budynków ogrzewanych za pomocą paliw płynnych i gazowych – co najmniej raz na 6 miesięcy,

 • w przypadku budynków ogrzewanych przy użyciu paliw stałych – co najmniej raz na 3 miesiące

 • w przypadku urządzeń używanych w zakładach zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – raz na miesiąc

Ponadto co najmniej raz na rok konieczne jest przeprowadzenie przeglądu wentylacji. Każdy przegląd kończy się spisaniem protokołu, który zawiera szczegółowe informacje na temat stanu instalacji kominowej i gazowej, a także ewentualne zalecenie co do dalszego działania.

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą naszych usług dla inwestorów, takich jak okresowe przeglądy budowlane czy inwentaryzacje architektoniczne.

Czym grozi niewykonanie obowiązkowego przeglądu?

Ponieważ przeglądu kominiarskie i gazowe są obowiązkowe dla każdego budynku, nie przeprowadzenie ich w odpowiednim terminie grozić może konsekwencjami prawnymi pod postacią wysokich grzywien dla właścicieli lub zarządców nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że utrzymane w nieodpowiednim stanie i zanieczyszczone przewody kominowe oraz gazowe mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektu oraz osób w nich przebywających. Brak odpowiedniej konserwacji oraz stosownych działań serwisowych:

 • zwiększa ryzyko rozszczelnienia instalacji i przenikania spalin oraz innych lotnych substancji do pomieszczeń budynku,

 • przyczynia się do trwałego zużywania elementów instalacji,

 • może prowadzić do zaprószenia ognia wewnątrz kanału kominowego

 • sprzyja zaburzeniom w procesie usuwania spalin i innych niebezpiecznych substancji,

 • negatywnie wpływa na wydajność procesu spalania,

W ostateczności zaniedbanie przewodów kominowych oraz instalacji gazowych może prowadzić do groźnych wypadków, a także znacząco przyspiesz wyeksploatowanie tych układów. Tym samym może pociągać za sobą konieczność przeprowadzania poważnych napraw.

Postaw na profesjonalną pomoc!

Jesteśmy firmą zapewniającą kompleksowe wsparcie w kwestii utrzymania nieruchomości – poza przeglądami kominiarskimi i gazowymi wykonujemy również okresowe przeglądy budowlane, pomiary instalacji elektrycznych, badania termowizyjne budynków oraz wiele innych usług. Wszyscy pracownicy odpowiedzialni za przeprowadzanie przeglądów to doświadczeni i posiadający odpowiednie uprawnienia fachowcy, którzy w swoich zadaniach posługują się wysokiej jakości sprzętem oraz stosują się do najlepszych standardów.

Bardzo ważne dla nas jest również utrzymanie dobrych relacji z klientem, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby każde zlecenie było wykonywana na czas.

Korzyści płynące z regularnych przeglądów

Przeglądy kominiarskie i gazowe można przeprowadzać częściej, niż jest to wymagane przepisami. To dobra praktyka, która może przynieść istotne korzyści. Dbając o częste przeglądy oraz bieżące usuwanie usterek sprawiasz, że twoja instalacja kominowa działa wydajniej i bezpieczniej:

 • zapobiegasz wystąpieniu poważniejszych awarii, które będą wymagały znacznej ingerencji w stan

 • wydłużasz trwałość instalacji,

 • utrzymujesz wydajność instalacji na najwyższym poziomie,

 • minimalizujesz ryzyko powstania zagrożenia dla budynku oraz korzystających z niego osób.

W ostatecznym rozrachunku sprawia to, że ogólne koszty eksploatacji obiektu stoją na optymalnym poziomie – nie ponosisz m.in. kosztów większego zużycia paliwa, napraw oraz przerw w pracy instalacji.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces