Akint Rules Matter

akint.archi

Daniel Kuźmiński
opiekun obszaru

Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana jest przedstawieniem rzeczywistego stanu istniejącego budynku. Z punktu widzenia Inwestora posiadanie aktualnej dokumentacji technicznej obiektu to bezwzględny obowiązek i podstawa do dalszych działań. Zakres wykonania inwentaryzacji zawsze jest zależny od potrzeb użytkownika oraz planowanego, dalszego sposobu wykorzystania.

Zajmujemy się przeprowadzaniem inwentaryzacji architektonicznych oraz budowlanych, które przeprowadzamy przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego, przede wszystkim skanera laserowego 3D, który umożliwia nam wykonanie specjalistycznych pomiarów z dokładnością do 1 mm.

Zarówno inwentaryzacje budowlane, jak i architektoniczne, przeprowadzamy w typowych obiektach biurowych, mieszkalnych czy w budynkach użyteczności publicznej, lecz jednocześnie na skomplikowanych obiektach przemysłowych oraz zabytkowych – z bogatym stopniem zdobień architektonicznych.

Kompleksowe inwentaryzacje obiektów budowlanych

Nasza oferta obejmuje kompleksowe inwentaryzacje obiektów budowlanych – dzięki wewnętrznej wielobranżowej współpracy wykonujemy jednocześnie inwentaryzacje wszelkich instalacji, sieci oraz urządzeń znajdujących się na terenie obiektu.

Swoje usługi proponujemy zarówno Klientom prywatnym, jak i właścicielom firm czy przedsiębiorstw. Wszystkie powstałe opracowania techniczne spełniają rygorystyczne wymogi nakładane przez obowiązujące normy i warunki zapisane w prawie budowlanym oraz specyfikacjach technicznych, a niekiedy nawet nakładane indywidualnie przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Ponadto zajmujemy się inwentaryzacjami środków trwałych, które powinny być przeprowadzanie nie rzadziej niż raz na 4 lata.

Gwarantujemy profesjonalizm, a zwłaszcza perfekcyjną dokładność wykonywanych opracowań na każdym etapie współpracy.

Kiedy warto skorzystać z profesjonalnej inwentaryzacji architektonicznej?

Przeprowadzenie inwentaryzacji architektonicznej to usługa na którą warto zdecydować się w sytuacji gdy:

  • oryginalna dokumentacja architektoniczna jest nieaktualna lub zaginęła (dzieje się tak często w przypadku obiektów starszych),

  • przy planowanych remontach i przebudowach budynku – aktualna dokumentacja techniczna budynku jest, zgodnie z prawe, niezbędna do przeprowadzenia jakichkolwiek dużych zmian w konstrukcji budynku,

  • przy wykonywaniu nowych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych budynku – np. instalacji elektrycznej lub gazowej,

Na przeprowadzenie inwentaryzacji warto zdecydować się przed sprzedażą lub zakupem nieruchomości – dostarcza ona wielu cennych informacji na temat stanu technicznego budynku, a także możliwości jego wykorzystania (np. podziału na mniejsze lokale). Sporządzona dokumentacja może być również wykorzystana przy projektowaniu przestrzeni.

Zalety inwentaryzacji przy użyciu cyfrowych technologii

Jako profesjonaliści, do przeprowadzania inwentaryzacji architektonicznej wykorzystujemy nowoczesne technologie cyfrowe. Pozwala nam to wykonać wszystkie pomiary z ogromną dokładnością – nawet do 1 mm. Gotowy projekt jest dzięki temu pozbawiony błędów, które mogłyby zaważyć na efektywności przeprowadzanych w budynku prac remontowych i wpłynąć negatywnie na stan obiektu. Dodatkowo przy wykorzystaniu skanerów 3D jesteśmy w stanie przeprowadzić inwentaryzacje w bardzo krótkim czasie.

 

Dlaczego warto zdecydować się na inwentaryzację

Przeprowadzanie inwentaryzacji architektonicznej obiektu jest nie tylko obowiązkiem nakładanym na właścicieli i zarządców budynku przez prawo budowlane. Jest również procesem, który pozwala w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał drzemiący w danym obiekcie. Posiadając aktualną i dokładną dokumentację projektową możesz z dużą większą efektywnością przeprowadzać konieczne prace remontowe oraz modernizować budynek, by przynosił on jak największe zyski, jednocześnie generując minimalne koszty.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces