Akint Rules Matter

akint.archi

Daniel-Kuzminski-min-60x60

Daniel Kuźmiński
opiekun obszaru

Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana jest przedstawieniem rzeczywistego stanu istniejącego budynku. Z punktu widzenia Inwestora posiadanie aktualnej dokumentacji technicznej obiektu to bezwzględny obowiązek i podstawa do dalszych działań. Zakres wykonania inwentaryzacji zawsze jest zależny od potrzeb użytkownika oraz planowanego, dalszego sposobu wykorzystania.

Zajmujemy się przeprowadzaniem inwentaryzacji architektonicznych oraz budowlanych, które przeprowadzamy przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego, przede wszystkim skanera laserowego 3D, który umożliwia nam wykonanie specjalistycznych pomiarów z dokładnością do 1 mm.

Zarówno inwentaryzacje budowlane, jak i architektoniczne, przeprowadzamy w typowych obiektach biurowych, mieszkalnych czy w budynkach użyteczności publicznej, lecz jednocześnie na skomplikowanych obiektach przemysłowych oraz zabytkowych – z bogatym stopniem zdobień architektonicznych.

Kompleksowe inwentaryzacje obiektów budowlanych

Nasza oferta obejmuje kompleksowe inwentaryzacje obiektów budowlanych – dzięki wewnętrznej wielobranżowej współpracy wykonujemy jednocześnie inwentaryzacje wszelkich instalacji, sieci oraz urządzeń znajdujących się na terenie obiektu.

Swoje usługi proponujemy zarówno Klientom prywatnym, jak i właścicielom firm czy przedsiębiorstw. Wszystkie powstałe opracowania techniczne spełniają rygorystyczne wymogi nakładane przez obowiązujące normy i warunki zapisane w prawie budowlanym oraz specyfikacjach technicznych, a niekiedy nawet nakładane indywidualnie przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Ponadto zajmujemy się inwentaryzacjami środków trwałych, które powinny być przeprowadzanie nie rzadziej niż raz na 4 lata.

Gwarantujemy profesjonalizm, a zwłaszcza perfekcyjną dokładność wykonywanych opracowań na każdym etapie współpracy.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces