Akint Rules Matter

Na czym polega ocena efektywności energetycznej urządzeń?

Kto z nas nie chciałby płacić mniej za rachunki? Aby tak było, należy dostosować się do najnowszych przepisów prawnych, które mówią m.in. o ocenie efektywności energetycznej urządzeń. Z naszego artykułu dowiesz się, na czym ona polega oraz jakie są jej główne zalety.

Ocena efektywności – definicja i zalety

Określenie „efektywność energetyczna” zostało użyte w Ustawie z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, gdzie powiedziano, że jest to „stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu”. Sprawdzenie efektywności energetycznej „obiektów, urządzeń technicznych i instalacji” opiera się m.in. na ocenie stanu technicznego oraz na dopasowaniu ich działania do potrzeb użytkowych budynku. Jakie są zalety takiej kontroli? Przede wszystkim pozwala nam to określić, jakie postępowanie należy wprowadzić, żeby dokonać maksymalnej termoizolacji budynku. To także sposób na zlokalizowanie miejsc, przez które „ucieka” ciepło oraz na sprawdzenie, jakie urządzenia generują najwyższe wydatki. Ocena efektywności energetycznej urządzeń pozwala nam także kontrolować wydajność elementów, takich jak klimatyzacja, czy urządzenia chłodnicze. Długofalowe zalety takiej kontroli to oszczędność energii, a co za tym idzie oszczędność finansowa. 

O czym warto wiedzieć?

Ocena efektywności energetycznej urządzeń należy do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku i powinna być przeprowadzana regularnie. O jej częstotliwości mówią obowiązujące przepisy. Dla przykładu: co najmniej raz na pięć lat sprawdzeniu podlega kocioł o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW, przynajmniej co dwa lata należy sprawdzić kotły opalane paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW, a co najmniej raz na 4 lata – kotły opalane gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW. Taka kontrola powinna zostać potwierdzona przez odpowiedni protokół, wydawany m.in. przy kontroli klimatyzacji, czy systemu grzewczego. Jej przebieg nadzorują wykwalifikowane osoby, opierające ocenę na najnowszych metodach, takich jak m.in. termowizja

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces