Akint Rules Matter

akint.archi

Daniel Kuźmiński
opiekun obszaru

Projektowanie w obiektach zabytkowych

Wykonujemy wielobranżowe opracowania projektowe w obiektach zabytkowych – zarówno tych w rejestrze zabytków, jak i tych będących w ewidencji zabytków lub strefie ochrony konserwatorskiej.

Zapewniamy właściwe wykorzystanie potencjału obiektu przy zachowaniu jego historycznej wartości. Zajmujemy się zarówno rewitalizacją, przebudową, jak i adaptacją budynków. Skupiamy się na przywróceniu pierwotnej tkanki historycznej, korzystając przy tym z nowoczesnych rozwiązań i dostępnych materiałów budowlanych.

Wszelkie prace z zakresu projektowania w obiektach zabytkowych są konsultowane z naszymi specjalistami – tak aby sprostać nawet najbardziej rygorystycznym wymogom konserwatora zabytków. W swoich opracowaniach łączymy funkcjonalność obiektu i aspekt wizualno-estetyczny z kontekstem historycznym.

Profesjonalne projektowanie zabytków

Zajmujemy się profesjonalnym projektowaniem zabytków niemal we wszystkich obiektach – niezależnie od tego, czy prace w nich wykonywane służą przystosowaniu ich do pełnienia nowej funkcji, czy też przywróceniu im wyglądu z czasów ich świetności.

Podczas projektowania w obiektach zabytkowych dbamy o stan budynku, określając, jakie prace są możliwe do przeprowadzenia bez wyrządzenia szkody dla jego struktury. Mając świadomość tego, z jak dużą odpowiedzialnością wiąże się projektowanie zabytków, zlecenia realizujemy skrupulatnie i drobiazgowo, dbając przy tym o dopełnienie niezbędnych formalności.

Gwarantujemy Ci profesjonalne doradztwo oraz wsparcie na każdym etapie realizacji – nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu z opiekunem obszaru!

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces