Akint Rules Matter

akint.engineering

Anna Bednarska

Anna Bednarska
opiekun obszaru

Okresowe przeglądy budowlane

Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania użytkowanych obiektów w nienagannym stanie technicznym oraz estetycznym. Zgodnie z prawem budowlanym, konieczne jest przeprowadzanie okresowych przeglądów budowlanych, które zapobiegają nadmiernemu pogorszeniu właściwości użytkowych oraz technicznych budynków.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, wykonujemy przeglądy budowlane 5-letnie, półroczne oraz roczne. Nasze raporty cechują się wysoką jakością, przejrzystością i przede wszystkim – zgodnością z obowiązującymi przepisami prawa, przez co są w pełni akceptowane przez nadrzędne jednostki Nadzoru Budowlanego.

Przeglądy półroczne i 5-letnie budynków

Współpracujemy zarówno z właścicielami obiektów mieszkalnych, jak i usługowych czy przemysłowych. Przeprowadzane przez nas kontrole półroczne budynków realizowane są w obiektach o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

Przeglądy budowlane 5-letnie obejmują natomiast sprawdzenie stanu technicznego wszystkich elementów budynku – szczególnie tych, które narażone są na negatywny wpływ warunków atmosferycznych oraz niszczące działania wynikające z użytkowania obiektu.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces