Akint Rules Matter

akint.services

Artur Pyra
opiekun obszaru

Termowizja instalacji elektrycznych

Termowizja jest wykorzystywana również do diagnostyki instalacji elektrycznych, w tym takich ich elementów jak rozdzielnice, transformatory, skrzynki, tablice bezpieczników oraz podłączone do sieci urządzenia.

Przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej można wykryć takie usterki, które nie są widoczne gołym okiem np. przegrzanie któregoś elementu instalacji. Dużą zaletą tych badań jest fakt, że aby je przeprowadzić, nie trzeba przerywać działania instalacji.

Gdzie można przeprowadzić badanie termowizyjne instalacji elektrycznej?

Termowizja instalacji elektrycznej to przydatne badanie, które można przeprowadzić między innymi w:

  • w zakładach produkcyjnych wszelkiego rodzaju,

  • magazynach,

  • obiektach biurowych, handlowych i usługowych,

  • budynkach jedno- i wielorodzinnych,

  • obiektach sportowych.

Słowem – wszędzie tam gdzie występuje jakiekolwiek ryzyko uszkodzenia i nieprawidłowej pracy instalacji elektrycznej, niezależnie od stopnia jej skomplikowania.

Dowiedz się więcej o naszej ofercie badan i pomiarów instalacji elektrycznej.

Jak działa termowizja?

Termowizja instalacji elektrycznej to stosunkowo proste badanie. Wymaga ono zastosowania specjalnego sprzętu diagnostycznego, czyli kamery termowizyjnej. Urządzenie to dokonuje pomiaru promieniowania podczerwonego w danym miejscu przy pomocy odpowiedniego układu optycznego oraz matrycy złożonej z dużej liczby pomniejszych sensorów. Emitowane przez dany obiekt promieniowanie podczerwone (którego długość fal jest niewidoczna dla ludzkiego oka i niewykrywalne dla matrycy zwykłego aparatu fotograficznego lub kamery) po przejściu przez układ optyczny kamery termowizyjnej zostaje skupione i pada na powierzchnie matrycy. Pod wpływem promieniowania sensory matrycy generują ładunek elektryczny, którego wielkość jest proporcjonalna do wartości energii fotonów tworzących wiązki promieniowania. Procesor kamery termowizyjnej zbiera informacje na temat wartości ładunków, a następnie przetwarza je na sygnał cyfrowy, który może zostać przetworzony w dalszej kolejności na elektroniczny obraz. Obraz ten jest wyświetlany na ekranie kamery – jego jasne partie odpowiadają obszarom, gdzie temperatura jest wyższa, natomiast ciemne reprezentują obszary o niskiej temperaturze.

Jakie są zalety termowizji w badaniu instalacji elektrycznych?

Termowizja jest technologią powszechnie wykorzystywaną przy okazji pomiarów instalacji elektrycznej. Jej główne zalety to:

  • prostota działania – przeprowadzenie kontroli przy pomocy kamery termowizyjnej nie wymaga skomplikowanych działań, a wyniki są bardzo czytelne i łatwe w interpretacji, również dla inwestora. Nie jest wymagane nawet oświetlanie badanego obszaru instalacji,

  • szybkość – wyniki termowizji są dostępne od ręki, klient może od razu dowiedzieć się gdzie występują nieprawidłowości w działaniu instalacji,

  • bezinwazyjność – do przeprowadzenia badania nie trzeba ingerować w konstrukcję instalacji elektrycznej ani nawet przerywać jej działania,

Przy tym wszystkim jest ona badaniem dokładnym i pozwalającym wyciągnąć trafne wnioski co do stanu instalacji i ewentualnych potrzebnych działań.

Jakie korzyści przynosi termowizja instalacji elektrycznej?

Nawet z pozoru niewielkie usterki instalacji elektrycznej są bardzo niepożądane w każdym obiekcie. W najlepszym przypadku mogą one prowadzić do przerw w dostawie energii do urządzeń, w najgorszym zaś – mogą stanowić poważne zagrożenie dla obiektu, jego wyposażenia oraz ludzi z niego korzystających.

Regularnie przeprowadzane badanie termowizyjne instalacji elektrycznej pozwala znacznie obniżyć ryzyko wystąpienia tego typu sytuacji. Jest łatwe do przeprowadzenia, od razu daje precyzyjne wyniki, nie wymaga bezpośredniego kontaktu z instalacją elektryczną ani przerywania jej pracy – dlatego może być świetną wstępną metodą diagnozy ewentualnych problemów technicznych przed zastosowaniem bardziej dokładnych metod. Krótko mówiąc – z jego pomocą można znacznie podnieść bezpieczeństwo instalacji, oszczędzając tym samym czas. Wszystko to przekłada się na niższe koszty eksploatacji budynku, niezależnie od jego wielkości i funkcji.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces