Akint Rules Matter

akint.services

Artur Pyra
opiekun obszaru

Okresowe przeglądy klimatyzacji

Jakie znaczenie ma sprawna wentylacja i klimatyzacja w budynku?

Obecność instalacji wentylacyjnej w obiektach takich jak budynku mieszkalne, biurowe, przemysłowe i magazynowe jest wymagana przepisami prawa budowlanego. W stosunku do klimatyzacji nie ma takich wymogów, jednak staje się ona obecnie standardem nowoczesnego budownictwa. Oba te rozwiązania mają istotny wpływ przede wszystkim na komfort i bezpieczeństwo osób korzystających z danego obiektu.

Wentylacja – grawitacyjna lub mechaniczna – odpowiedzialna jest za utrzymanie cyrkulacji powietrza między wnętrzem budynkiem a środowiskiem zewnętrznym. W procesie cyrkulacji z pomieszczeń usuwane są różnego rodzaju zanieczyszczenia, takie jak dwutlenek węgla, kurz czy wilgoć, które w nadmiarze mogą negatywnie wpłynąć na samopoczucie osób przebywających w budynku, a w dłuższej perspektywie czasowej – nawet szkodzić konstrukcji i wyposażeniu budynku.

Zadaniem klimatyzacji jest utrzymanie stałej temperatury pomieszczeń, niezależnie od warunków panujących na zewnątrz. Jest ona szczególnie ważna w czasie upałów. Obniżenie temperatury w pomieszczeniach o kilka stopni względem temperatury zewnętrznej znacząco poprawia komfort ludzi co przekłada się m.in. na ich wydajność pracy.

Aby wentylacja i klimatyzacja spełniały swoje zadanie, muszą być poddawane okresowym przeglądom.

Na czym polega serwisowanie wentylacji i klimatyzacji?

Przegląd to kilkuetapowe postępowanie, przeprowadzane przez posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia osobę. Obejmuje ono takie czynności jak:

  • sprawdzenie wydajności wentylacji – dokonuje się tego poprzez kontrolę przepływu powietrza w kanałach,

  • kontrola drożności kanałów wentylacyjnych – zanieczyszczenia wewnątrz kanałów znacząco obniżają cyrkulację powietrza,

  • sprawdzenie stanu filtrów powietrza,

  • kontrola sprawności urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

Procedura kończy się spisaniem protokołu, w którym wskazane zostaną ewentualne nieprawidłowości. Okresowe przeglądy klimatyzacji i wentylacji to rutynowe badania, które należy wykonać co najmniej raz do roku, choć zaleca się przeprowadzanie ich częściej. Zapraszamy do zapoznania się również z pozostałą ofertą przeglądów budynków.

Dlaczego należy pamiętać o okresowych przeglądach klimatyzacji i wentylacji?

Choć okresowe przeglądy klimatyzacji nie są wymagane prawem, warto pamiętać o ich przeprowadzeniu wraz z przeglądem wentylacji. Mogą one przynieść wiele korzyści, między innymi:

  • minimalizowanie ryzyka awarii – podczas przeglądu kontrolowany jest stan instalacji oraz zużycie ich elementów. Sporządzony na koniec przeglądu protokół można wykorzystać w celu wczesnego wyeliminowania czynników mogących prowadzić do wystąpienia usterek;

  • utrzymanie gwarancji na urządzenia – regularne przeprowadzanie okresowego przeglądu klimatyzacji jest niezbędne do zachowania gwarancji producenta,

  • utrzymanie odpowiednich warunków wewnątrz budynku – jakość powietrza ma kluczowe znaczenia dla zapewnienia wysokiego poziomu komfortu oraz samopoczucia wszystkim osobom przebywającym w danym obiekcie.

  • Wydłużanie żywotności budynku – parametry powietrza mogą również wpływać na stan techniczny obiektu i jego wyposażenia. Prawidłowa wentylacja minimalizuje ryzyko wystąpienia problemów technicznych z budynkiem;

Wszystko to sprowadza się do znacznego obniżenia ogólnych kosztów eksploatacji budynku. Dbając o regularność przeprowadzania okresowych przeglądów klimatyzacji i wentylacji można maksymalnie wykorzystać potencjał budynku i uniknąć zbędnych wydatków.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces