Akint Rules Matter

akint.services

Artur Pyra
opiekun obszaru

Przeglądy systemów przeciwpożarowych

Przeglądy techniczne i bieżąca konserwacja systemów bezpieczeństwa pożarowego mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Ich przeprowadzanie wymagane jest nie tylko przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, lecz także przez ścisłe oczekiwania najemców, ubezpieczycieli czy też zapisów wynikających z procesów technologicznych.

Zapewniamy przeglądy systemów przeciwpożarowych wszystkich producentów obecnych na rynku. W ramach proponowanych usług oferujemy m.in.:

  • przeglądy systemów tryskaczowych wraz pompowniami i zbiornikami,
  • przeglądy gaśnic i hydrantów w oparciu o przepisy obowiązującego prawa,
  • przeglądy hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych,
  • sprawdzanie maksymalnego ciśnienia roboczego w hydrantach.

Bieżąca obsługa, serwis i przeglądy systemów PPOŻ

Należy pamiętać, że przeprowadzanie regularnych przeglądów systemów PPOŻ w dużej mierze wpływają na niezawodność, sprawność oraz szybki czas działania urządzeń bezpieczeństwa pożarowego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, oferujemy kompleksową obsługę systemów przeciwpożarowych, która obejmuje nie tylko przeglądy, lecz także konserwację oraz serwis PPOŻ w Warszawie. Ponadto opracowujemy i aktualizujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, a także proponujemy usługi przeglądów systemów powiązanych z SSP – takich, jak:

  • oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
  • klap przeciwpożarowych systemów oddymiania,
  • drzwi i bram przeciwpożarowych,
  • gazowych systemów gaśniczych,
  • oraz wielu innych.

Nieustannie modernizujemy naszą ofertę, dzięki czemu możesz zlecić przeprowadzenie niezbędnych kontroli jednej firmie! Poza obsługą systemów PPOŻ, zajmujemy się przeglądami systemów detekcji gazu, klimatyzacji, wentylacji oraz ogrzewania – wraz z badaniem kotłów.

Kiedy należy przeprowadzić przegląd PPOŻ?

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej, przegląd systemów pożarowych powinien – podobnie jak przegląd techniczny obiektu budowlanego – odbywać się nie rzadziej niż raz do roku. Dodatkowo przeprowadzenie przeglądu jest konieczne w sytuacji, kiedy w obrębie budynku zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany mogące wpływać na bezpieczeństwo pożarowe. Do takich zmian należą m.in. przebudowa budynku oraz modernizacja wewnętrznych instalacji. Do przeprowadzenia kontroli należy przygotować odpowiednie dokumenty, między innymi plan budynku oraz dokumenty z poprzednich przeglądów PPOŻ oraz przeglądów technicznych budynku.

Jakie korzyści płyną z regularnie prowadzonych przeglądów PPOŻ?

Wykonywanie regularnych przeglądów systemów pożarowych to obowiązek, który na właścicieli i zarządców budynków nakłada ustawodawca. Niemniej dokonywanie przeglądów w wyznaczonych terminach pozwala nie tylko uniknąć konsekwencji prawnych – może również przynieść wymierne korzyści.

Regularnie kontrolowany system przeciwpożarowy jest mniej podatny na wystąpienie w nim nieoczekiwanych, dużych awarii. Tym samym jest on na dłuższą metę znaczniej mniej kosztowny w utrzymaniu przy zachowaniu swojej optymalnej wydajności. Wysoka sprawność systemu przeciwpożarowe oznacza również, że w momencie wystąpienia zagrożenia pożarowej jest on w stanie znacznie skuteczniej usunąć niebezpieczeństwo. Oznacza to nieporównywalnie mniejsze straty i mniejsze koszty ich usunięcia. Jednak nade wszystko system przeciwpożarowy zapewnia poczucie bezpieczeństwa – użytkownikom i mieszkańcom budynku. A to buduje ich zaufanie i daje chęć dalszego wykorzystywania obiektu. Regularne przeglądy systemów PPOŻ i utrzymanie ich dobrym stanie jest zatem niezbędne, by zagwarantować stałą wysoką rentowność budynku.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces