Akint Rules Matter

akint.services

Mikołaj Kusiak

Arkadiusz Kachniarz
opiekun obszaru

Przeglądy systemów przeciwpożarowych

Przeglądy techniczne i bieżąca konserwacja systemów bezpieczeństwa pożarowego mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Ich przeprowadzanie wymagane jest nie tylko przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, lecz także przez ścisłe oczekiwania najemców, ubezpieczycieli czy też zapisów wynikających z procesów technologicznych.

Zapewniamy przeglądy systemów przeciwpożarowych wszystkich producentów obecnych na rynku. W ramach proponowanych usług oferujemy m.in.:

  • przeglądy systemów tryskaczowych wraz pompowniami i zbiornikami,
  • przeglądy gaśnic i hydrantów w oparciu o przepisy obowiązującego prawa,
  • przeglądy hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych,
  • sprawdzanie maksymalnego ciśnienia roboczego w hydrantach.

Bieżąca obsługa, serwis i przeglądy systemów PPOŻ

Należy pamiętać, że przeprowadzanie regularnych przeglądów systemów PPOŻ w dużej mierze wpływają na niezawodność, sprawność oraz szybki czas działania urządzeń bezpieczeństwa pożarowego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, oferujemy kompleksową obsługę systemów przeciwpożarowych, która obejmuje nie tylko przeglądy, lecz także konserwację oraz serwis PPOŻ w Warszawie. Ponadto opracowujemy i aktualizujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, a także proponujemy usługi przeglądów systemów powiązanych z SSP – takich, jak:

  • oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
  • klap przeciwpożarowych systemów oddymiania,
  • drzwi i bram przeciwpożarowych,
  • gazowych systemów gaśniczych,
  • oraz wielu innych.

Nieustannie modernizujemy naszą ofertę, dzięki czemu możesz zlecić przeprowadzenie niezbędnych kontroli jednej firmie! Poza obsługą systemów PPOŻ, zajmujemy się przeglądami systemów detekcji gazu, klimatyzacji, wentylacji oraz ogrzewania – wraz z badaniem kotłów.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces