Akint Rules Matter

akint.services

Artur Pyra
opiekun obszaru

Bieżąca obsługa, serwis i przeglądy drzwi, bram i doków

akint.services realizuje przeglądy, bieżące regulacje i konserwacje zgodnie z DTR, dobrą wiedzą i praktyką zapisanymi w umowie.

 

Niniejszy bieżący serwis i regulacje wydłużają zakresy pracy poszczególnych urządzeń oraz ich elementów, zapobiegając jednocześnie nieplanowanym przestojom i awariom, wpływając tym samym p[pozytywnie na zmniejszenie kosztów budżetowych – brak pików wydatków oraz brak konieczności zmian harmonogramu prac obiektu.

 

Co oferujemy?

Nasze oferta serwisu i przeglądów technicznych kierowana jest do wszystkich właścicieli oraz zarządców nieruchomości, w których występują automatycznie sterowane drzwi, bramy oraz doki. Działamy w obiektach takich jak:

 • zakłady przemysłowe,

 • magazyny,

 • centra i inne obiekty handlowe,

 • obiekty mieszkalne i biurowe

Zajmujemy się również obsługą bram posesji.

W jaki sposób przeprowadzany jest przegląd?

Przegląd drzwi i bram to składające się z kilku etapów działanie, którego celem jest ocena stanu technicznego danego elementu oraz połączonych z nim instalacji, np. elektryczki, mechanizmu otwierającego etc. Podczas przeglądu:

 • wykonujemy oględziny zewnętrznych powierzchni drzwi – w poszukiwaniu uszkodzeń takich jak odkształcenia, korozja, odpryski,

 • sprawdzamy szczeliny między skrzydłem a posadzką

 • kontrolujemy stan zawiasów, łączeń między segmentami bramy i innych elementów ruchomych,

 • sprawdzamy stan mocowań zawiasów, zamków, rygli, klamek etc.

 • Kontrolujemy stan uszczelek i innych elementów z tworzyw sztucznych,

 • Sprawdzamy przeszklenia

Każdy przegląd zakończony jest sporządzeniem protokołu, w którym opisany zostaje stan danego elementu, ewentualne uszkodzenia, a także zalecenia co do dalszego postępowania.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy firmą, która od lat specjalizuje się w świadczeniu usług na potrzeby inwestorów, właścicieli oraz zarządców nieruchomości – mamy również ogromne doświadczenie w wykonywanie wszelkiego rodzaju przeglądów budowlanych w Warszawie oraz innych miasta Polski. Za skorzystaniem z naszych usług przemawia między innymi:

 • rzetelność – nasi specjaliści to wykwalifikowani fachowcy, posiadający uprawnienia do przeglądów i serwisowania drzwi,

 • wysoki standard obsługi – w naszej codziennej pracy korzystamy wyłącznie z najlepszych technologii oraz sprawdzonych praktyk postępowania,

 • sprawność – dokładamy starań, aby każde zlecone zadanie zostało wykonane w jak najkrótszym czasie, by minimalizować koszty Klientów.

Bardzo ważna jest dla nas również jasna komunikacja i utrzymanie dobrych relacji ze zleceniodawcami.

Jakie korzyści płyną z bieżącej obsługi drzwi i bram?

Utrzymanie automatycznie sterowanych drzwi, bram oraz doków w dobrym stanie technicznym jest obowiązkiem każdej jednostki sprawującej kontrolę nad danym obiektem – np. magazynem lub zakładem produkcyjnym. Za zaniedbanie tego obowiązku mogą być naliczane kary. Jednak brak ewentualnych konsekwencji prawnych nie jest jedyną korzyścią płynącą z regularnie prowadzonych przeglądów i serwisowania drzwi i bram. Dzięki nim można również:

 • zachować optymalną wydajność mechanizmów – jest to szczególnie ważne w obiektach, gdzie drzwi i bramy pracują z dużą częstotliwością, np. w magazynach, parkingach podziemnych etc.,

 • minimalizować ryzyko wystąpienia usterek – każde, nawet drobne uszkodzenie mechanizmu sterującego może w krótki czasie doprowadzić do poważnych awarii, które mogą skutkować nawet całkowitym wyłączeniem drzwi lub bramy z użytku,

 • poprawiać bezpieczeństwo – nieprawidłowo działające drzwi lub bramy mogą stanowić poważne zagrożenie dla obiektu i osób znajdujących się wewnątrz. Przegląd i serwis pozwala znacząco zmniejszyć szanse na wystąpienie takiej sytuacji,

W skrócie – pamiętając o regularnym, zgodnym z przepisami oraz zaleceniami producenta serwisowaniem oraz przeglądem drzwi, bram lub doków w budynku można uniknąć wielu problemów, a tym samym korzystnie wpłynąć na koszty eksploatacji budynku.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces