Akint Rules Matter

akint.engineering

Anna Bednarska

Anna Bednarska
opiekun obszaru

Przeglądy elektryczne oraz pomiary elektryczne roczne i pięcioletnie

O niezawodności oraz bezpieczeństwie urządzeń oraz instalacji elektrycznych decyduje m.in. sposób ich wykonania– odpowiedzialność za to ponoszą więc projektanci oraz wykonawcy systemów tego typu. Co jednak stoi po stronie użytkownika? Przede wszystkim przeprowadzanie regularnych przeglądów i pomiarów elektrycznych. Informują one o stanie technicznym instalacji elektrycznej, a także pozwalają na wykrycie usterek, a tym samym na zapobieganie ich konsekwencjom.

Pomiary pięcioletnie instalacji elektrycznej

W polskim prawie istnieją przepisy, które wyraźnie mówią o konieczności przeprowadzania pomiarów instalacji elektrycznej. Jednym z nich jest Art. 62. 1 pkt 2.; Dziennik Ustaw 2017 poz. 1332, który narzuca na właściciela lub zarządcę budynku obowiązek regularnego wykonywania pomiarów pięcioletnich instalacji elektrycznej. Jak sama nazwa wskazuje – powinny być one przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. Należy jednak pamiętać, że pomiary elektryczne muszą być wykonywane każdorazowo w przypadku wystąpienia uszkodzenia obiektu, co może stać się podstawą do uzyskania ewentualnego odszkodowania.

Zajmujemy się przeprowadzaniem pomiarów elektrycznych w Warszawie – dysponujemy zespołem doświadczonych specjalistów, którzy posiadają niezbędne uprawnienia oraz obszerną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Wśród proponowanych przez nas usług znajdziesz:

  • cykliczne przeglądy instalacji elektrycznej NN i SN (miesięczne, półroczne, roczne),
  • okresowe pomiary instalacji elektrycznej wynikające z Ustawy Prawo budowlane,
  • pomiary elektryczne pięcioletnie,
  • pomiary elektryczne roczne,
  • pomiary i przeglądy transformatorów i rozdzielni SN.

 

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces