Akint Rules Matter

akint.services

Artur Pyra
opiekun obszaru

Termowizja obiektów oraz instalacji przemysłowych

Przeprowadzone przez nas badania termowizyjne pozwalają dostarczyć klientom  wszelkich informacji na temat optymalizacji budynku pod kątem: wymiany powietrza, unormowania kosztów ogrzewania i chłodzenia, wydajności systemów wentylacyjnych, oraz szczelności obudowy budynku.

Oferujemy także diagnostykę działania instalacji przemysłowych w oparciu o badania termowizyjne.

Termowizja w przemyśle jest wykorzystywana m.in. do okresowego badania poprawności działania maszyn i urządzeń oraz wykrywania ewentualnych usterek, które niezdiagnozowane w porę mogą prowadzić do poważnych awarii w parku maszynowym przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – do kosztownych przestojów w pracy, a nawet do zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników.

Główne zadania:

  • wykrywanie wad izolacji termicznej przegród budowlanych: ścian, dachu oraz innych przegród
  • wykrywanie mostków cieplnych w przegrodach
  • lokalizacja występowania zawilgoceń przegród oraz
  • analiza zagrożenia rozwoju pleśni dla przegrody
  • wykrywanie nieszczelności oraz niepożądanej filtracji powietrza przez przegrody
  • wykrywanie wad zastosowanych materiałów budowlanych
  • wykrywanie temperatury przepływu czynników w instalacjach przemysłowych

Jak działają kamery termowizyjne?

Aby zrozumieć zasadę działania obrazowania termowizyjne warto przypomnieć sobie kilka faktów na temat promieniowania podczerwonego. Podczerwień to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, którego długość fal wynosi od 780 nanometrów do 1 milimetra – oznacza to, że jest ono niewidzialne dla ludzkiego oka. Promieniowanie składa się z fotonów o określonej energii, którą odczuwa się jako ciepło. Źródłem promieniowania podczerwonego są wszystkie ciała fizyczne, których temperatura jest wyższa niż zero bezwzględne.

Kamery termowizyjne to specjalistyczny sprzęt, który umożliwia rejestrację promieniowania podczerwonego w danym obszarze, a następnie przetworzenie rozkładu promieniowania na obraz. Jak to działa?

Sekret tkwi w odpowiednim układzie optycznym oraz matrycy czujników. Podobnie jak w przypadku zwykłej kamery lub aparatu fotograficznego, układ optyczny kamery termowizyjnej skupia promienie podczerwieni na powierzchni matrycy, złożonej z tysięcy małych sensorów. W sensorach pod wpływem poszczególnych wiązek promieniowania dochodzi do powstania sygnału elektrycznego o wartości proporcjonalnej do energii fotonów. Procesor kamery termowizyjnej pobiera dane na temat wartości ładunków elektrycznych, a następnie przetwarza je na sygnał cyfrowy – ten z kolei zostaje wykorzystany do stworzenia obrazu elektronicznego na wyświetlaczu kamery. Obraz zawiera informacje na temat rozkładu temperatur. Jaśniejsze obszary obrazu to obszary o wyższej temperaturze, ciemniejsze – o niższej.

Jak termowizja wykorzystywana jest do badania obiektów i instalacji?

Obiekty i instalacje przemysłowe, podobnie jak żywe organizmy, posiadają pewną określoną charakterystykę pracy. Panująca w nich temperatura jest tutaj jednym z najważniejszych parametrów – jeśli jest niższa lub wyższa niż zakłada norma, może to świadczyć o pewnych nieprawidłowościach, zupełnie tak jak w przypadku organizmu. Dlatego właśnie termowizja jest jednym ze skuteczniejszych sposobów oceny sprawności różnego rodzaju układów mechanicznych, instalacji i systemów. Dzięki niej można z dużą precyzją stwierdzić, czy dany układ pracuje w odpowiednich warunkach, a także zlokalizować źródło ewentualnych nieprawidłowości. Jest to niezbędne do określenia przyczyn usterek i awarii oraz do ich usunięcia.

Jakie są zalety badań termowizyjnych

Badania termowizyjne stanowi doskonałe uzupełnienie okresowych przeglądów budowlanych dla obiektów przemysłowych. Badanie, choć stosunkowo proste i szybkie do wykonania, daje pewne rezultaty i pozwala z dużą dokładnością określić miejsce występowania nieprawidłowości oraz ustalić ich przyczyny. Co bardzo ważne, badanie jest całkowicie bezinwazyjne – można je przeprowadzić bez konieczności ingerencji w konstrukcję obiektu lub instalacji, ani nawet przerywania ich pracy.

Kiedy i dlaczego warto zdecydować się na badania termowizyjne?

Termowizja obiektów oraz instalacji to oferta kierowana do właścicieli i zarządców nieruchomości różnego rodzaju – od zakładów przemysłowych po budynki mieszkalne. Metoda pozwala szybko (wyniki są dostępne od razu)z dużą dokładnością i bez konieczności ingerowania w konstrukcję instalacji określić jej stan oraz wykryć ewentualne nieprawidłowości i ich potencjalne źródło. Wszystko to pozwala utrzymać stan systemów w dobrym stanie technicznym, minimalizować ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz zwiększyć poziom bezpieczeństwa użytkowników. W ostatecznym rozrachunku przekłada się to na wzrost rentowności danej nieruchomości oraz minimalizację kosztów jej eksploatacji.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces