Akint Rules Matter

akint.services

Mikołaj Kusiak

Arkadiusz Kachniarz
opiekun obszaru

Termowizja obiektów oraz instalacji przemysłowych

Przeprowadzone przez nas badania termowizyjne pozwalają dostarczyć klientom  wszelkich informacji na temat optymalizacji budynku pod kątem: wymiany powietrza, unormowania kosztów ogrzewania i chłodzenia, wydajności systemów wentylacyjnych, oraz szczelności obudowy budynku.

Oferujemy także diagnostykę działania instalacji przemysłowych w oparciu o badania termowizyjne.

Termowizja w przemyśle jest wykorzystywana m.in. do okresowego badania poprawności działania maszyn i urządzeń oraz wykrywania ewentualnych usterek, które niezdiagnozowane w porę mogą prowadzić do poważnych awarii w parku maszynowym przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – do kosztownych przestojów w pracy, a nawet do zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników.

Główne zadania:

  • wykrywanie wad izolacji termicznej przegród budowlanych: ścian, dachu oraz innych przegród
  • wykrywanie mostków cieplnych w przegrodach
  • lokalizacja występowania zawilgoceń przegród oraz
  • analiza zagrożenia rozwoju pleśni dla przegrody
  • wykrywanie nieszczelności oraz niepożądanej filtracji powietrza przez przegrody
  • wykrywanie wad zastosowanych materiałów budowlanych
  • wykrywanie temperatury przepływu czynników w instalacjach przemysłowych

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces