Opinie i ekspertyzy techniczne

Wydajemy opinie i ekspertyzy techniczne. Przygotowywane przez nas ekspertyzy mogą służyć ocenie stanu budynku. Tego rodzaju dokumenty zawierają m.in. wyniki badań wytrzymałości fundamentów, ścian, stropów, dachu oraz innych elementów konstrukcji, jak również opis ich wymiarów i materiałów, z jakich je wykonano. Ekspertyza techniczna obejmuje też ocenę stanu instalacji w budynku oraz wylicza wszelkie wykryte uszkodzenia wraz z zaleceniami dotyczącymi usunięcia usterek i wad.

Innym przygotowywanym przez nas dokumentem są kosztorysy i wyceny. Pozwalają one na rzetelną, merytoryczną ocenę potrzeb finansowych związanych z daną inwestycją. Nasi doświadczeni specjaliści chętnie przygotują dla Państwa potrzebny kosztorys.

Back to Top