Akint Rules Matter

Jakie czynniki wpływają na efektywność energetyczną budynku?

Obecnie sukcesywnie wzrasta popularność budownictwa energooszczędnego, szczególnie obiektów pasywnych. Jednocześnie obserwujemy bardzo szybki wzrost cen nośników energii. Coraz częściej poszukujemy więc rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, a w konsekwencji doprowadziłyby do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych.

Coraz częściej wykonywane są szczegółowe badania w celu oceny efektywności energetycznej budynków. Dotyczy to przede wszystkim obiektów przemysłowych, ale nie tylko, gdyż coraz częściej również i właściciele domów mieszkalnych chcą przekonać się, co i w jaki sposób wpływa na zużycie energii. W tym artykule podpowiemy, jakie czynniki mają bezpośredni wpływ na efektywność energetyczną budynków o różnym zastosowaniu.

Czym właściwie jest efektywność energetyczna?

Prawna definicja efektywności energetycznej określona została w Ustawie o Efektywności Energetycznej z dn. 20 maja 2016 r. Dowiadujemy się z niej, że efektywność energetyczna to: “stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu”.

Co to oznacza w praktyce? Ocena efektywności energetycznej pozwala nam określić, ile energii jesteśmy w stanie zaoszczędzić, podejmując stosowne kroki w celu poprawy termoizolacji budynku, zwiększenia wydajności urządzeń grzewczych, ograniczenia zbędnego zużycia prądu itd. Jest to więc zdolność do pokrycia zapotrzebowanie energetycznego przy standardowym użytkowaniu obiektu z zachowaniem możliwie jak najniższych kosztów eksploatacji.

Budynki, które cechują się wysokim stopniem efektywności energetycznej, powinny być tanie w utrzymaniu nawet w okresie największego zapotrzebowania na energię, czyli np. w sezonie grzewczym.

Od czego zależy efektywność energetyczna?

Efektywność energetyczna zależy od bardzo wielu czynników. Bardzo duże znaczenie mają przede wszystkim właściwości zastosowanych materiałów, z których został wykonany budynek. Dotyczy do przede wszystkim dachu oraz szczelności drzwi i okien. Oczywiście ważną rolę odgrywają też zastosowane rozwiązania termoizolacyjne oraz systemy ogrzewania i chłodzenia. Oprócz tego niemałe znaczenie ma również bryła oraz rozkład poszczególnych pomieszczeń. Poza tym pod uwagę warto wziąć również stopień przepuszczalności promieniowania słonecznego przez przegrody przezroczyste, zastosowane systemy wentylacji, instalacje produkujące energię ze źródeł odnawialnych, a także sposób użytkowania obiektu.

Niezbędne jest również uwzględnienie warunków panujących w danej strefie klimatycznej, gdyż one również mogą wpływać na efektywność energetyczną obiektu. Dotyczy to przede wszystkim takich kwestii jak np. maksymalne i minimalne temperatury w zimie i w lecie, a także rozkład temperatur w ujęciu dziennym, miesięcznym i rocznym.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces