Akint Rules Matter

Co obejmuje inwentaryzacja budowlana?

Wszystkie czynności związane z nieruchomościami wymagają odpowiedniej dokumentacji. Przepisy nakazują posiadanie odpowiednich planów, gdy mamy zamiar przystąpić do budowy, czy poważniejszego remontu. W przypadku obiektów budowlanych, które powstały niedawno właściciel czy osoba zarządzająca nieruchomością zwykle jest w stanie odnaleźć niezbędne dokumenty. Co jednak wówczas, gdy budynek powstał przed wielu laty, a jego dokumentacja zaginęła?

Tworzenie pełnej dokumentacji budynku

Przed przystąpieniem do przebudowy, remontu lub modernizacji należy zlecić wyspecjalizowanej firmie przygotowanie wszystkich niezbędnych planów. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej to nic innego, jak sporządzenie dokładnej dokumentacji technicznej obiektu na podstawie jego aktualnego stanu. Przygotowane dokumenty zawierają wszystkie najważniejsze parametry budynku i dają rzetelny obraz jego kondycji.

Inwentaryzacja budowlana to dokładny opis całego obiektu oraz jego najistotniejszych cech  wraz z planami i rysunkami przedstawiającymi kluczowe dane. Inwentaryzacja zawiera opis, gdzie jest położony budynek. Podaje jego wymiary, wielkość i rozkład poszczególnych pomieszczeń, a także ilość kondygnacji wraz z ich opisem. Dokument informuje również o całkowitej powierzchni obiektu i jego elementów składowych. W inwentaryzacji są także dane o materiałach wykorzystanych do konstrukcji budowli i zastosowanych w niej rozwiązaniach architektoniczno-budowlanych. Jeśli zlecający sobie tego życzy, w inwentaryzacji mogą być również opisane wszystkie instalacje, zamontowane w budynku – elektryczna, wodociągowa albo wentylacyjna.

Inwentaryzacja budowlana jest często tworzona na potrzeby inwestora zamierzającego kupić określony obiekt. Wówczas dokładny opis budynku pozwala nie tylko na określenie jego stanu technicznego, ale także na sprawdzenie, w jakim stopniu będzie mógł być wykorzystany zgodnie z intencjami kupującego. Na jej podstawie można także wstępnie oszacować wysokość nakładów potrzebnych do remontu czy ewentualnej przebudowy.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces