Inwentaryzacje budowlane

Inwentaryzacja budowlana to rodzaj projektu technicznego obrazującego obecny stan istniejącego już obiektu. Celem jego wykonania jest odtworzenie brakującej dokumentacji lub uaktualnienie jej, po przebytych zmianach. Odpowiednie opracowania są niezbędne przy modernizacjach, pracach remontowych czy zmianach własnościowych. Z punktu widzenia inwestora – taka dokumentacja to bezwzględny obowiązek i podstawa do dalszych działań. Zakres jej wykonania jest zależny od potrzeb oraz planowanego, dalszego sposobu wykorzystania. Należy pamiętać, że odpowiednio przeprowadzone pomiary to bezwzględna podstawa! Niezgodność stanu faktycznego z projektem może w przyszłości narazić inwestora na spore problemy. Chcąc zyskać pewność prawidłowo wykonanej inwentaryzacji budynku warto zlecić to zadanie firmie zewnętrznej.

Oferta inwentaryzacji budynków firmy Akint

Firma Akint oferuje wykonanie szczegółowych, profesjonalnych inwentaryzacji budynków. Wszystkie, stworzone przez nas opracowania spełniają niezbędne, specyficzne wymogi nakładane przez Nadzór Budowlany. Każdy etap procesu wykonujemy zgodnie z obowiązującym zakresem oraz formą inwentaryzacji. Podejmujemy się zleceń związanych z projektami wszelkiego rodzaju – rozbudowy, nadbudowy, zmiany funkcji użytkowania, weryfikacji pomieszczeń czy projektów wnętrz. Wykonujemy również ekspertyzy techniczne, na podstawie których określony zostaje stan budynku. Gwarantujemy profesjonalizm oraz fachowe podejście na każdym etapie trwania współpracy.

Back to Top