Akint Rules Matter

Co obejmują kontrole okresowe budynków?

Obowiązujące przepisy nakładają na zarządcę lub właściciela budynku wiele obowiązków związanych z utrzymaniem ich w odpowiednim stanie. Dbać należy nie tylko o właściwy stan techniczny i prawidłowe działanie wszystkich instalacji, ale również trzeba mieć na uwadze to, w jaki sposób mogą na określony obiekt oddziaływać zjawiska naturalne, np. pogoda oraz te związane z działalnością człowieka, np. prowadzone w pobliżu obiektu różnego rodzaju prace. Do obowiązków osób, w których gestii jest dbanie o budynek, należą więc zarówno różne działania doraźne, choćby związane z usuwaniem śniegu z dachu, jak i czynności zmierzające do weryfikacji stanu obiektu, w tym kontrole okresowe budynku. Zobaczmy, co i z jaką częstotliwością powinno być sprawdzane.

Częstotliwość i zakres kontroli okresowych

Zgodnie z prawem budowlanym kontrole okresowe powinny być prowadzone przynajmniej raz w roku. W ich ramach sprawdzeniu podlegają wszystkie części budynków, które są wystawione na działanie różnych czynników zewnętrznych oraz związanych z eksploatacją budynku. Podczas kontroli muszą więc być zbadane m.in. elewacja, dach, elementy systemu odwadniającego, ale także np. wjazd do garażu.

Podczas corocznej kontroli należy również sprawdzić stan instalacji zapewniających ochronę środowiska naturalnego. Może to być np. kontrola działania oczyszczalni ścieków, jeśli taka znajduje się w obiekcie. Sprawdzana jest również szczelność zamontowanych w budynku instalacji gazowych.

Poza tym przynajmniej raz do roku prowadzony jest przegląd instalacji kominowych – wentylacyjnych oraz dymowych i spalinowych w przypadku, gdy w budynku zamontowano urządzenia tego typu. Trzeba jednak pamiętać, że konieczność prowadzenia przeglądów kominiarskich w przypadku instalacji dymowych jest regulowana również przez przepisy przeciwpożarowe na oddzielnych zasadach.

W budynkach, które mają większą kubaturę, pow. 2 tys. m2 lub powierzchnię dachu, pow. 1 tys. m2, przeglądy muszą być prowadzone przynajmniej dwa razy w roku, do końca maja i końca listopada.

Raz na 5 lat w budynkach musi być również prowadzona kontrola stanu instalacji elektrycznych i instalacji odgromowej. Z taką częstotliwością jest też sprawdzany ogólny stan budynku oraz jego estetyka i bezpośrednie otoczenie.

W budynkach muszą być również przeprowadzane kontrole zabezpieczeń przeciwpożarowych. Budynki mogą być również wyposażone w urządzenia podlegające dodatkowemu nadzorowi różnych instytucji, np. dźwigi towarowo-osobowe, które są kontrolowane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces