Przeglądy budowlane

Nasza firma wykonuje okresowe przeglądy budowlane na zlecenie ich właścicieli lub zarządców. Działamy w oparciu o zapisy znowelizowanej ustawy Prawo budowlane z 2016 roku. Celem regularnych przeglądów budynków jest zapewnienie ich użytkownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa: zarówno w zakresie sprawności technicznej obiektu, jak i jego odpowiedniego zabezpieczenia przed działaniem czynników zewnętrznych np. niskich temperatur czy śniegu. Zgodnie z wspomnianą wyżej ustawą do wykonywania przeglądów budowlanych potrzebne są uprawnienia danej specjalności.

Naszym Klientom zapewniamy również kompleksowe usługi kominiarskie, w tym przeprowadzamy obowiązkowe przeglądy kominiarskie. Obowiązujące prawo nakazuje właścicielom lub zarządcom budynków zlecenie co najmniej raz w roku przeglądu kominiarskiego przewodów kominowych, dymowych, wentylacyjnych i spalinowych.

Innym obowiązkowym rodzajem okresowych kontroli w budynkach są przeglądy gazowe, które wykonywać mogą specjaliści ze stosownymi uprawnieniami. W ramach przeglądów gazowych sprawdzane są m.in. instalacje w piwnicach, piony i poziomy gazowe, dostępy do zaworów i kurków, szczelność połączeń czy poziom stężenia gazu w sąsiedztwie gazomierzy. Takie przeglądy wykonywane są zwykle przynajmniej raz w roku.

Back to Top