Przeglądy systemów detekcji gazu

Systemy detekcji gazu służą do zabezpieczania budynków przed wybuchem gazu. Jako że zaliczane są one do grupy urządzeń przeciwpożarowych, muszą być poddawane regularnym przeglądom technicznym co najmniej raz w roku.

W ramach przeglądów okresowych sprawdzany jest m.in. stan urządzeń oraz ich własności, podłączenia, konfiguracje itp. Kontrolowana jest też praca detektorów: jeśli kontrolerzy odnotują odstępstwa tu od normy, detektory są ponownie kalibrowane. Do wykonywania przeglądów systemów detekcji gazu niezbędne jest odpowiednie wyposażenie, w tym sprzęt oraz gazy wzorcowe. 

Back to Top