Akint Rules Matter

Przeglądy kominiarskie – czy to obowiązek?

Przeglądy przewodów kominowych w świetle polskiego prawa budowlanego muszą odbywać się raz w roku. Dotyczy to zarówno budownictwa wielolokalowego, jak i domów jednorodzinnych. Do ich przeprowadzenia zobowiązany jest właściciel lub zarządca budynku, który powinien zlecić kontrolę osobie uprawnionej, czyli kominiarzowi o odpowiednich kompetencjach. Pewnego rodzaju wyjątek stanowią budynki o powierzchni użytkowej większej niż 2000 m2. Przegląd w nich powinien odbywać się dwa razy w roku, za pierwszym razem do 31 maja, natomiast za drugim do 31 listopada. 

  • Dlaczego należy dokonywać przeglądów kominiarskich?

Dzięki odpowiednio działającemu, udrożnionemu otworowi kominowemu odbywa się poprawna cyrkulacja powietrza w budynkach. Dlatego poza corocznym przeglądem kominiarskim należy także dbać o czyszczeniu przewodów. Szyby wentylacyjne powinny być czyszczone raz do roku, natomiast przewody spalinowe i dymowe odpowiednio co sześć i co trzy miesiące. Regularny przegląd jest warunkiem zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach. Zaniedbanie tego obowiązku niesie nie tylko ryzyko pożaru, ale także zaczadzenia. Sadza oraz smoła osadzające się na krawędziach komina grożą zapłonem, kiedy temperatura podnosi się do kilkuset lub więcej stopni.

Kto powinien przeprowadzać kontrole otworów kominowych?

Do przeprowadzania tych kontroli jest uprawniony kominiarz ze stopniem mistrza lub będący członkiem Korporacji Kominiarzy Polskich. W skład przeglądu wchodzi nie tylko ocena stanu technicznego, drożności i szczelności komina, ale też przewodów wentylacyjnych. Specjalista musi także ocenić ujścia komina oraz podłączenia przewodów do poszczególnych lokali. W ramach kontroli powinno odbyć się także oczyszczenie komina z sadzy, smoły, ptasich gniazd oraz pajęczyn. Muszą one zostać skierowane w dół do otworu wyczystnego, aby przegląd został poprawnie zrealizowany.

Kary za brak regularnych przeglądów

Zaniedbanie przeprowadzania przeglądów kominiarskich nie niesie ze sobą kar urzędowych. Jednak w przypadku pożaru, który wyniknie z braku regularnych kontroli, właściciel budynku może stracić możliwość otrzymania pieniędzy z ubezpieczenia. Wydaje się jednak, że kwestie bezpieczeństwa są wystarczającym argumentem przekonującym do przeprowadzania takich kontroli.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces