Oświetlenie i oznaczenie dróg ewakuacyjnych

Jeśli nie są Państwo pewni, czy w zarządzanym przez Was budynku oświetlenie i oznaczenie dróg ewakuacyjnych wykonane jest właściwie, służymy profesjonalną pomocą naszych specjalistów ds. bezpieczeństwa.

Oświetlenie dróg ewakuacyjnych umożliwia osobom przebywającym w budynku opuszczenie go w razie zagrożenia. Równie ważne jest właściwie rozmieszczenie znaków

Powinny one być dobrze widoczne i jednoznaczne, tak by zawarta na nich informacja nikogo nie wprowadziła w błąd. Rozróżnić tu możemy znaki ewakuacyjne fotoluminescencyjne oraz znaki fotoluminescencyjne podświetlane.

Back to Top