Akint Rules Matter

Na czym polegają pomiary i przeglądy transformatorów oraz rozdzielni SN?

Pomiary i przeglądy transformatorów oraz rozdzielni SN (średniego napięcia) są niezbędne dla zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy urządzeń energetycznych w przemyśle oraz w codziennym życiu. W artykule omawiamy, na czym dokładnie polegają te czynności, jakie są ich cele i znaczenie, a także jakie metody pomiarowe stosuje się w praktyce.

Pomiary transformatorów

Transformator to urządzenie elektryczne służące do zmiany wartości napięcia i prądu w celu przesyłania energii elektrycznej na długie odległości z minimalnymi stratami. Przeglądy transformatorów obejmują szereg czynności mających na celu monitorowanie stanu technicznego urządzenia oraz wykrywanie ewentualnych awarii. Podczas pomiarów instalacji elektrycznej w transformatorze mierzone są m.in.:

– rezystancja uzwojeń – jej pomiar pozwala ocenić stan techniczny uzwojeń oraz łączeń i wykryć ewentualne nieprawidłowości. Wartość rezystancji uzwojeń wpływa na straty mocy, a jej zmiana może świadczyć o uszkodzeniu termicznym lub mechanicznym izolacji drutów,

– straty zwarciowe – wartość strat zwarciowych umożliwia ocenę sprawności urządzenia oraz wykrycie nieprawidłowości technicznych,

– straty jałowe – ich sprawdzenie pozwala na kontrolowanie jakości izolacji magnetycznej rdzenia oraz ocenę kondycji urządzenia,

– prądy znamionowe – informują o maksymalnym obciążeniu, jakie może przetworzyć urządzenie bez ryzyka uszkodzenia. Pomiar prądów znamionowych pozwala na monitorowanie obciążenia transformatora oraz planowanie przyszłych inwestycji energetycznych.

Przeglądy rozdzielni SN

Rozdzielnia średniego napięcia to zespół urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w sieciach średniego napięcia. Przeglądy rozdzielni SN mają na celu sprawdzenie stanu poszczególnych komponentów i wykrycie nieprawidłowości, a obejmują:

– kontrolę stanu izolacji – składa się z pomiaru rezystancji izolacji oraz analizy widma częstotliwościowego wyładowań niejednorodnościowych,

– pomiar parametrów aparatury i zabezpieczeń – pomiarów dokonuje się przy użyciu specjalistycznych urządzeń, a oprócz oceny funkcjonowania zabezpieczeń, przeprowadza się także testy ich działania oraz kalibrację,

– ocena kondycji obudów i stojaków – w ramach przeglądów ocenia się stan tych elementów oraz sprawdza się szczelność obudów. W razie potrzeby wymienia się zużyte części lub wykonuje się konserwację.

Pomiary i przeglądy transformatorów oraz rozdzielni SN są niezbędne dla utrzymania właściwego stanu technicznego tych urządzeń, oraz zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy sieci energetycznej. Regularne kontrolowanie parametrów pracy i ocena kondycji transformatorów oraz rozdzielni SN pozwala na wczesne wykrywanie uszkodzeń, oraz planowanie koniecznych napraw lub modernizacji.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces