Akint Rules Matter

Jak zweryfikować stan prawny nieruchomości?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak sprawdzić stan prawny nieruchomości przed jej zakupem? Jest to bowiem niezwykle ważny krok, który pozwala uniknąć przyszłych problemów związanych z tytułem własności czy hipotekami. Na szczęście istnieje kilka sposobów pozwalających na jego łatwe zweryfikowanie. Wszystkie z nich opisujemy w artykule!

1. Księga wieczysta

Księga wieczysta to rejestr, w którym gromadzone są informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości. W Polsce można sprawdzić ją online, jednak aby to zrobić, potrzebny będzie numer KW (identyfikator księgi wieczystej) danej nieruchomości. W księdze wieczystej znajdziesz m.in. dane właściciela, informacje o ewentualnych hipotekach, służebnościach czy ograniczeniach w użytkowaniu.

2. Sprawdzenie hipoteki

Weryfikacja ewentualnego obciążenia nieruchomości hipoteką to kolejny istotny krok. Informacje dotyczące hipotek można znaleźć we wspomnianej wcześniej księdze wieczystej. Jeżeli nieruchomość jest obciążona hipoteką, będzie konieczne jej wykreślenie przy udziale dłużnika i wierzyciela hipotecznego. Ważne jest również sprawdzenie, czy umowa kredytu hipotecznego została już spłacona – w przeciwnym razie może być konieczność przejęcia długu przez nowego właściciela.

3. Oświadczenie właściciela

Przed zakupem nieruchomości warto poprosić obecnego właściciela o pisemne oświadczenie, w którym potwierdza on, że nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami czy roszczeniami oraz że jest wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich. Warto również zapytać się o ewentualne spory sądowe czy inne problemy związane z nieruchomością, które mogą wpłynąć na jej wartość czy możliwość swobodnego korzystania. Przy okazji dobrze jest zweryfikować, czy przeszła ona niezbędne kontrole okresowe budynków.

4. Sprawdzenie planu zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego to dokument określający przeznaczenie terenów oraz sposób ich zagospodarowania. Przed zakupem nieruchomości warto sprawdzić, czy znajduje się ona na terenach objętych planem zagospodarowania przestrzennego, czy na terenach nieuregulowanych. Informacje te można uzyskać w urzędzie gminy lub na stronie internetowej danej gminy.

Zweryfikowanie stanu prawnego budynku to konieczność dla każdej osoby, która zamierza dokonać zakupu na rynku nieruchomości. Przestrzeganie powyższych kroków pozwala na uniknięcie wielu problemów związanych z inwestycją.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces