Akint Rules Matter

Jak wygląda projektowanie w środowisku BIM?

Projektowanie BIM (Building Information Modeling) to nowoczesna metoda wspomagająca proces projektowania, budowy i zarządzania obiektami budowlanymi. Jest to rozbudowany system, który umożliwia tworzenie wirtualnych modeli 3D, zawierających szczegółowe informacje na temat różnych aspektów obiektu, takich jak materiały, konstrukcja czy instalacje. Na czym dokładnie polega? Wyjaśniamy w artykule!

Na czym polega projektowanie BIM?

Pierwszym etapem projektowania BIM jest zebranie i analiza wszystkich niezbędnych informacji dotyczących przyszłego obiektu budowlanego. Należy uwzględnić wszelkie wymagania funkcjonalne, regulacyjne oraz preferencje inwestora. Następnie tworzy się wirtualny model 3D obiektu, którego szczegółowość może być stopniowo zwiększana w miarę postępu prac projektowych. Model ten zawiera informacje na temat poszczególnych elementów konstrukcyjnych, materiałów i rozwiązań technicznych, a także kosztów i harmonogramów realizacji. Ważnym aspektem tego etapu jest również współpraca pomiędzy różnymi specjalistami, takimi jak architekci, konstruktorzy czy inżynierowie instalacji.

Zalety programowania BIM

Jedną z kluczowych zalet wielobranżowego projektowania budowlanego BIM jest możliwość koordynacji prac między różnymi uczestnikami procesu budowlanego. Dzięki temu można uniknąć potencjalnych konfliktów i niezgodności wynikających z braku komunikacji oraz zwiększyć efektywność całego procesu. Wykorzystanie technologii BIM pozwala na bieżącą aktualizację modelu wirtualnego, dzięki czemu wszyscy uczestnicy projektu mają dostęp do aktualnych informacji. Ponadto narzędzia BIM ułatwiają identyfikowanie i rozwiązywanie problemów już na etapie projektowania, zanim pojawią się one na placu budowy.

W środowisku BIM możliwe jest także przeprowadzenie zaawansowanych analiz wydajności obiektu oraz wprowadzenie ewentualnych poprawek już na etapie projektowania. Dzięki temu inwestor może osiągnąć wymagany poziom energooszczędności, komfortu termicznego czy akustycznego. Programy do analizy wydajności pozwalają także na dokładne obliczenie kosztów eksploatacji obiektu oraz przewidywanie jego przyszłego wpływu na środowisko.

Jak łatwo stwierdzić, projektowanie BIM to nowoczesne podejście do tworzenia obiektów budowlanych, które pozwala na większą efektywność, oszczędność czasu i zasobów oraz lepszą koordynację między uczestnikami procesu budowlanego.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces