Akint Rules Matter

Jak serwisować instalacje wentylacyjne?

Instalacje wentylacyjne to urządzenia, które zapewniają optymalną jakość powietrza. Stanowią niezbędne wyposażenie zarówno obiektów mieszkalnych, jak i biurowych. Aby wentylacja charakteryzowała się maksymalną wydajnością pracy, konieczne jest regularne wykonywanie przeglądów i bieżące serwisowanie instalacji. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakie jej elementy powinny być kontrolowane.

Dlaczego serwisowanie instalacji wentylacyjnej jest ważne?

Niewyczyszczona instalacja wentylacyjna stanowi duże zagrożenie – podczas działania rozprowadza bowiem brudne, pełne kurzu i zanieczyszczeń powietrze, które później wdychane jest przez ludzi. To z kolei może prowadzić do powstawania chorób układu oddechowego, skóry czy wzroku. Ponadto, jeśli nie jest ona poddawana regularnym przeglądom i serwisowaniu, może działać nieprawidłowo. Obejmuje to m.in. spadek wydajności, spowolnioną pracę, nieutrzymywanie właściwej temperatury w pomieszczeniu, a często także pobór większej ilości energii, co z kolei bezpośrednio przyczynia się do wzrostu kosztów eksploatacyjnych.

Poza kwestiami zdrowotnymi i czysto praktycznymi, utrzymanie systemu wentylacji jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawnych. Normy dotyczące kontroli okresowych budynków znaleźć można w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), a mówią one o tym, że wentylacja grawitacyjna powinna być sprawdzana raz na rok. Inaczej wygląda sytuacja przeglądów wentylacji mechanicznej – nie są unormowane w art.62, dlatego w przypadku tych instalacji warto stosować się bezpośrednio do zaleceń producenta.

Jak wykonać serwis wentylacji?

Wykonanie przeglądu i serwisu instalacji wentylacyjnej warto powierzyć profesjonalnej firmie. Niektórzy jednak decydują się na przeprowadzenie tych czynności samodzielnie – należy jednak pamiętać o tym, że wymagane przez prawo badania wentylacji muszą być potwierdzone specjalnym protokołem. Sprawdzenie i serwisowanie instalacji obejmuje m.in. kontrolę:

  • filtrów wentylacyjnych, które najlepiej sprawdzać co miesiąc. Zalecane jest, aby wymieniać je co trzy miesiące lub co pół roku, w zależności od producenta. Warto dodatkowo czasem je odkurzyć,
  • centrali wentylacyjnej, która powinna być serwisowana minimum raz na 3 lata. W ramach jej przeglądu należy sprawdzić: stan wymiennika ciepła, czystość wnętrza centrali wentylacyjnej, filtry powietrza, drożność przewodów odprowadzających skroploną wodę, niezabudowane elementy instalacji, drożność kratek wlotu i wylotu (ta czynność powinna być wykonywana raz na miesiąc), regulację systemu, systemy rekuperatora, ustawienia centrali. W przypadku zauważenia zabrudzeń lub uszkodzeń poszczególnych elementów, należy je wyczyścić bądź wymienić.

Samodzielne sprawdzenie i wykonanie serwisu instalacji wentylacyjnej nie jest skomplikowanym procesem – jeśli jednak chcesz mieć pewność, że system działa w pełni poprawnie, wydajnie i przede wszystkim bezpiecznie, powierz jego kontrolę profesjonalistom.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces