Akint Rules Matter

Jak przeprowadzany jest przegląd ogrzewania w budynkach?

Sprawność systemów instalacji grzewczej w budynkach w dużej mierze zależy od przeprowadzania regularnych przeglądów oraz bieżącego usuwania usterek, oraz awarii. Obie te czynności wpływają nie tylko na bezpieczeństwo użytkowania ogrzewania, lecz także na wydłużenie żywotności całej instalacji. W artykule podpowiadamy, jak przeprowadzane są przeglądy ogrzewania oraz jakie elementy są sprawdzane podczas ich wykonywania.

Jak często należy wykonywać przegląd ogrzewania?

Instalacje grzewcze różnią się od siebie m.in. rodzajem wykorzystywanego paliwa. Ich integralną część stanowią kotły, które mogą być zasilane gazem, olejem lub paliwem stałym. Ich producenci wyraźnie zalecają, aby okresowe przeglądy instalacji przeprowadzane były co roku – jest to najlepszy sposób na utrzymanie jej w nienagannym stanie oraz wydłużenie jej żywotności.

Cena przeglądu instalacji grzewczej zależy od wielu czynników, przede wszystkim od zakresu przeprowadzanych podczas kontroli prac oraz od specyfikacji urządzeń. Najczęściej oscyluje ona w granicach 200-400 zł. Z obiektywnego punktu widzenia, jest to znacznie mniejszy wydatek niż pokrycie kosztów ewentualnych napraw, które wyniknęłyby z wcześniejszych zaniedbań.

Co jest sprawdzane podczas przeglądu ogrzewania?

Przeglądy ogrzewania w budynkach często przeprowadzane są w bardzo podobny sposób, a bieżąca kontrola polega na sprawdzeniu m.in.:

  • wentylacji pomieszczenia kotłowni – jest to jeden z ważniejszych etapów każdego przeglądu, bowiem często problemy z eksploatacją urządzeń wynikają z nieodpowiedniej wentylacji. Niekiedy nieprawidłowości związane z jej działaniem mogą stanowić nawet zagrożenie dla mieszkańców budynku,
  • stanu technicznego kotła – weryfikowana jest wówczas jego szczelność, stan zabezpieczeń i regulatorów czy instalacji elektrycznej. Kontrolowane są także temperatura i ciśnienie, a także instalacje odprowadzające spaliny. Kompleksowe badanie kotłów w Warszawie zlecisz ekspertom z naszej firmy, którzy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem i obszerną wiedzą specjalistyczną. Przeprowadzenie przeglądu kotła przez niekompetentną osobę może skutkować poważnym uszkodzeniem urządzenia.

Warto pamiętać o tym, że przegląd ogrzewania często obejmuje także konserwację kotła, która opiera się przede wszystkim na jego dokładnym wyczyszczeniu. Usunięte zostają wtedy zanieczyszczenia z wewnętrznej powierzchni urządzenia, na której najczęściej osadza się sadza. Jej nadmiar często stanowi bezpośrednią przyczynę obniżenia efektywności pracy kotła.

Nie warto zaniedbywać wykonywania przeglądów oraz konserwacji ogrzewania w budynku. Wiąże się to bowiem z niewielkim wydatkiem, a stanowi sposób na zapobieganie pojawieniu się przykrych konsekwencji w przyszłości, które mogą obejmować zarówno wystąpienie awarii, jak i zmniejszenie wydajności urządzenia.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces