Akint Rules Matter

Jak czytać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak odczytać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku? Ten dokument może stać się kluczem do oszczędności i efektywnego zarządzania nieruchomością. W poniższym artykule przybliżymy, kiedy potrzebne jest świadectwo energetyczne, jakie informacje zawiera oraz dlaczego warto je posiadać. Dzięki tym wskazówkom zdobędziesz cenną wiedzę.

Kiedy potrzebne jest świadectwo charakterystyki energetycznej nieruchomości?

Ważność posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej jest nie do przecenienia. Jest ono niezbędne w kilku kluczowych momentach, takich jak:

  • sprzedaż i wynajem nieruchomości – świadectwo energetyczne jest konieczne, gdy zamierzasz sprzedać lub wynająć budynek lub części lokali w nieruchomości. Musisz dostarczyć ten dokument nabywcy lub najemcy w czasie zawierania umowy. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi ministerstwa świadectwo jest wymagane również przy krótkoterminowym najmie,
  • kluczowe momenty prowadzenia inwestycji – świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane zarówno podczas zakończenia budowy, jak i przy udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku lub jego części lokali, modernizacje i wnioskowanie o dotacje – przy modernizacji budynków lub ich części wymagane jest uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej, a także jego posiadanie jest niezbędne przy staraniach się o różne formy dofinansowań i dotacji dotyczących inwestycji.

Jakie informacje zawiera certyfikat energetyczny?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zawiera szereg kluczowych informacji na temat obiektu budowlanego. Są to m.in. dane dotyczące wielkości i przeznaczenia budynku, oszacowana ilość energii potrzebnej do zrealizowania celów związanych z eksploatacją budynku oraz wskaźniki porównawcze. W certyfikacie przedstawione są również wytyczne dotyczące możliwych do wprowadzenia usprawnień, które mogą przyczynić się do obniżenia zużycia energii.

W certyfikacie energetycznym znajdują się także informacje dotyczące źródeł energii wykorzystywanych w budynku, takich jak energia elektryczna, cieplna czy odnawialne źródła energii. Ponadto dokument uwzględnia ocenę jakości izolacji termicznej oraz wydajność systemów grzewczych i wentylacyjnych. Na podstawie tych danych certyfikat energetyczny określa klasę energetyczną budynku, która pozwala na ocenę jego energooszczędności. Wskazówki zawarte w dokumencie mają na celu ułatwienie właścicielowi podjęcie decyzji o ewentualnych modernizacjach, przyczyniających się do zwiększenia efektywności energetycznej obiektu.

Czemu warto zamówić certyfikat energetyczny?

Posiadanie certyfikatu energetycznego wykonanego przez wykwalifikowanych i uprawnionych audytorów stanowi źródło informacji na temat wydajności energetycznej budynku. Informacje te są cenne zarówno dla właściciela budynku, jak również dla najemców oraz przyszłych nabywców. Dzięki nim możliwe jest oszacowanie, czy obiekt spełnia swoje funkcje, czy jego eksploatacja jest optymalna i czy pożądane jest przeprowadzanie inwestycji mających na celu bardziej racjonalne wykorzystanie energii. Posiadając certyfikat energetyczny, możesz z dużo większą skutecznością zarządzać budynkiem i tym samym ograniczyć koszty jego eksploatacji.

Jakie znaczenie ma certyfikat energetyczny?

Istota certyfikatu energetycznego nie ogranicza się jedynie do aspektów finansowych. Z uwagi na rosnące problemy związane z ochroną środowiska oraz zmianami klimatu efektywność energetyczna budynków nabiera coraz większego znaczenia. Posiadanie certyfikatu energetycznego świadczy o dbałości właściciela nieruchomości o środowisko naturalne oraz odpowiedzialnym podejściu do kwestii związanych z ekologią. Ponadto certyfikat może wpłynąć na wartość rynkową nieruchomości, gdyż coraz więcej osób zwraca uwagę na aspekty ekologiczne podczas wyboru miejsca zamieszkania czy inwestycji.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces