Inwentaryzacja środków trwałych

Inwentaryzacje środków trwałych przeprowadzane są w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości.

Inwentaryzacja taka polega na policzeniu i zmierzeniu wszystkich środków trwałych w danym przedsiębiorstwie, dzięki temu można zweryfikować czy stan faktyczny jest zgodny z zapisami w księgach.

Obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych mają te firmy, które rozliczają się z wykorzystaniem Ksiąg Handlowych oraz osoby fizyczne i inne podmioty, które są zobowiązane do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Back to Top