Akint Rules Matter

Audyty energetyczne – jak często należy je przeprowadzać?

Audyt energetyczny budynku to nie tylko prawny obowiązek przedsiębiorcy. Proces, który ma na celu ocenę efektywności energetycznej w firmie, może przynieść także szereg korzyści: redukcji kosztów eksploatacji obiektu, instalacji czy urządzeń, wskazanie rozwiązań z zakresu oszczędniejszego gospodarowania energią, poprawienie wskaźników finansowych, ocenę kondycji kotłów, sieci, źródeł ciepła, urządzeń chłodniczych i całego budynku. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa bardzo często stanowi impuls do podjęcia decyzji dotyczących wdrożenia nowych inwestycji oraz skuteczniejszych, a jednocześnie korzystniejszych finansowo rozwiązań.

Regularne audyty energetyczne – kiedy wykonać?

Zgodnie z ustawą z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831), która weszła w życie 1 października 2016 r. duże przedsiębiorstwa zobligowane są do przeprowadzania audytów energetycznych co cztery lata. Zgodnie z ustawą obowiązkiem tym objęci są przedsiębiorcy prowadzący duże przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), a więc zatrudniający średniorocznie co najmniej 250 pracowników i przekraczający określony próg rocznego obrotu netto ze sprzedaży lub operacji finansowych. Nie dotyczy to mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu art. 104–106 tej ustawy.

Kto może przeprowadzić audyt?

Audyt energetyczny mogą zlecić specjaliści pracujący w strukturach firmy. Jednak nie każde przedsiębiorstwo ma komórkę, która zajmowałaby się audytami, posługując się przy tym zaawansowanym sprzętem. Dlatego najczęściej to zadanie powierzane jest podmiotom zewnętrznym. Ich zadaniem jest dostarczenie rzetelnych informacji o działalności firmy, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania służące poprawie efektywności energetycznej. Muszą dysponować sprzętem pomiarowym, wiedzą z zakresu fizyki, transportu, gospodarowania energią.

Po wykonaniu rzetelnego audytu sporządzany jest raportu wraz z listą proponowanych zmian czy ulepszeń. Często jest to impulsem do wprowadzenia działań zwiększających efektywność i zmniejszających wydatki na energię czy ogrzewanie.

Co jeszcze warto wiedzieć o audycie energetycznym?

  • składa się z kilku etapów — zbierania danych i informacji o pracy przedsiębiorstwa, działań w terenie, analizy wyniku energetycznego oraz raportu z proponowanymi zmianami w celu zwiększenia efektywności,
  • wyniki audytu należy przechowywać przez 5 lat od zakończenia kontroli.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces