Usługi menedżera kontraktu

Menedżer, czyli kierownik kontraktu odpowiada za jego realizację: od początku do końca. Nadzór ten obejmuje m.in. kontrolę podległego personelu i podwykonawców, ale też nadzór techniczny, w tym prowadzenie powiązanej z projektem dokumentacji.

Zadaniem menedżera kontraktu jest również rozwiązywanie problemów, jeśli się takie pojawią. Do pełnienia roli menedżera kontraktu potrzebne są odpowiednie kwalifikacje zawodowe (zwykle jest to wyższe wykształcenie techniczne), uprawnienia budowlane, stosowne doświadczenie zawodowe oraz znajomość prawa budowlanego.

Nasza firma oferuje profesjonalne usługi w tym zakresie.  

Back to Top