Przeglądy elektryczne

Uszkodzona izolacja, zwarcia czy nieodpowiednie zabezpieczenia to powody, przez które najczęściej dochodzi do pożarów w instalacjach elektrycznych. Chcąc uniknąć nieprzyjemności związanych z ewentualnymi usterkami warto zadbać o regularne sprawdzanie stanu technicznego wszystkich instalacji znajdujących się w budynku.

Okresowe przeglądy elektryczne to działanie mające na celu sprawdzenie bieżącego stanu technicznego, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. To obowiązek narzucony na zarządców oraz właścicieli obiektów budowlanych (w tym również budynków wielorodzinnych), który musi być wykonywany przynajmniej raz na pięć lat.

Okresowe pomiary elektryczne

Akint to firma, którą tworzą ludzie wyspecjalizowani w swojej branży. Nasze usługi obejmują pomiary oraz okresowe przeglądy instalacji elektrycznych NN, SN oraz WN. W zakres naszych działań wchodzą między innymi pięcioletnie pomiary elektryczne, pomiary elektryczne stacji Trafo oraz sprawdzanie sieci średniego napięcia. Wykonujemy wnikliwe oględziny, pomiary oraz próby eksploatacyjne, sprawdzamy połączenia w instalacjach elektrycznych i piorunochronnych, kontrolujemy stan osprzętu, zabezpieczeń oraz środków ochrony od porażeń. Ponadto, dokonujemy również pomiarów elektronarzędzi. Każde zadanie wykonujemy profesjonalnie, dbając o każdy, nawet najmniejszy szczegół, by w efekcie stworzyć warunki zgodne z wymogami oraz zapewnić Państwu bezpieczeństwo. W razie zainteresowania lub ewentualnych pytań – zachęcamy do kontaktu. Można się z nami skontaktować drogą mailową, telefonicznie lub odwiedzając nas osobiście w naszym oddziale w Warszawie.

Back to Top