Przeglądy elektryczne NN, SN i WN

Nasze usługi obejmują również pomiary i okresowe przeglądy instalacji elektrycznych NN, SN i WN.

Wykonujemy m.in. pomiary elektryczne pięcioletnie oraz pomiary elektryczne stacji Trafo i sieci średniego napięcia. Za zlecenie pomiarów elektrycznych w budynkach wielorodzinnych (oraz innych obiektach) odpowiedzialni są ich zarządcy lub właściciele. Taka okresowa kontrola powinna być wykonywana przynajmniej raz na pięć lat.

Obejmuje ona m.in. sprawności połączeń w instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń.

Back to Top