Audyty Due Dilligence

Audyty Due Dilligence są wszechstronnymi, wyczerpującymi analizami przedsiębiorstw, służącymi ocenie ich stanu prawnego, finansowego, podatkowego czy handlowego. Taki dokładny audyt firmy pozwala nie tylko nakreślić aktualną sytuację danego podmiotu, ale też ocenić potencjalne ryzyko związane z planowaną inwestycją np. z fuzją czy przejęciem firmy. Wyniki audytu są również cenną pomocą przy negocjacjach oraz planowaniu dalszych kroków związanych z rozwojem firmy.

Mamy doświadczenie w przygotowywaniu audytów Due Dilligence.

Back to Top