Przeglądy Gazowe

Każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest zgodnie z Art. 62 Ustawy Prawo Budowlane do przeprowadzania okresowych przeglądów obiektów budowlanych. Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej to jeden z elementarnych przeglądów, któremu podlegają placówki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne.

Czy wiedziałeś, że…

Zgodnie z Artykułem 62 Ustawy Prawo Budowlane przeglądy gazowe wykonujemy w zakresie rocznym
i półrocznym lub
w zakresie rozszerzonym według wymagań klienta. Podczas kontroli sprawdzamy szczelność instalacji gazowej, tzn. wszystkie połączenia przewodów, armatury, gazomierzy i urządzeń gazowych oraz zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jej budowy i użytkowania.

Świadczone przez nas usługi opierają się na:

Badaniu szczelności instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, a także w centrach logistycznych.

Działamy kompleksowo

Projekty wykonywane są przy współpracy z architektami. Efektem usługi jest kompletna dokumentacja oraz nadzór budowlany.

Szybkość reakcji
i terminowość

Komunikatywność
i otwartość

Elastyczność
w kontakcie z klientem

Nasze
doświadczenie

realizacji

klientów na
całym świecie

kilometrów do naszego
najbardziej oddalonego klienta

Porozmawiajmy

ul. Wandy Rutkiewicz 9
02-956, Warszawa

T: +48 22 243 40 77
F: +48 22 349 28 04
biuro@akint.pl

Najwyższej jakości usługi potwierdzone jedynym na świecie kodeksem wartości.
Witamy w świecie niepodważalnych zasad.