Ikona

Przeglądy Gazowe

Każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest zgodnie z Art. 62. ustawy Prawo Budowlane do przeprowadzania okresowych przeglądów obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości działania instalacji gazowych. Okresowe przeglądy gazowe to jeden z podstawowych elementów kontroli, któremu podlegają placówki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne.

Okresowe przeglądy gazowe – cała Polska

Zgodnie z Artykułem 62. ustawy Prawo budowlane przeglądy gazowe wykonujemy w zakresie rocznym i półrocznym lub w zakresie rozszerzonym według wymagań klienta. Podczas kontroli sprawdzamy szczelność instalacji gazowej, tzn. wszystkie połączenia przewodów, armatury, gazomierzy i urządzeń gazowych oraz zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jej budowy i użytkowania. Gwarantujemy szczegółowość przeprowadzonej kontroli w trosce o bezpieczeństwo wszystkich naszych klientów.

Świadczone przez nas usługi opierają się na badaniu szczelności instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, a także w centrach logistycznych. Oferujemy drobiazgowe przeglądy gazowe, a także przeglądy kominiarskie i techniczne kontrole okresowe budynków.
Zapraszamy do współpracy!

Najwyższej jakości usługi potwierdzone jedynym na świecie kodeksem wartości.
Witamy w świecie niepodważalnych zasad.