Akint Rules Matter

W jakim celu wykonuje się badanie due diligence przedsiębiorstwa i kto je wykonuje?

Poruszanie się w sferze biznesu wymaga sprytu i ostrożności. Pierwsza cecha pozwala korzystać z nadarzających się okazji, a druga unikać strat i zbędnego ryzyka. Obserwacja świata finansów pozwala wysnuć wniosek, iż nawet wobec wyjątkowo sprzyjających okazji warto zachować rozsądek, a przede wszystkim zdobyć pełną wiedzę o przedmiocie planowanej transakcji. W tym celu warto skorzystać z możliwości oferowanych przez audyty due diligence.

Kiedy warto przeprowadzić analizę przedsiębiorstwa?

Wszechstronna analiza funkcjonującej firmy służy zebraniu wyczerpujących informacji na jej temat. Zgromadzona wiedza umożliwia określenie jej sytuacji w odniesieniu do wszystkich aspektów powiązanych z jej obecnością w przestrzeni gospodarczej. Wielokierunkową analizę formalnie określa się terminem zapożyczonym z języka angielskiego – due diligence. W dosłownym tłumaczeniu oznacza on „najwyższą staranność”, gdyż takim podejściem charakteryzuje się prowadzenie działań w ramach due diligence, czyli określenie kondycji finansowej, statusu prawnego oraz podatkowego, ale też zagadnień natury organizacyjnej, technicznej oraz kultury zarządzania pracownikami. Powszechne staje się również zlecanie due diligence nieruchomości.

O przeprowadzenie audytu występuje przeważnie inwestor zainteresowany fuzją bądź kupnem przedsiębiorstwa. Ze zrozumiałych względów pragnie on dogłębnie poznać podmiot przyszłej inwestycji, zanim ulokuje w nim swój kapitał. Rozpoznanie sytuacji firmy pozwala ocenić ryzyko inwestycyjne, aby go uniknąć bądź je zminimalizować, ale też zyskać cenne argumenty podczas negocjacji. Ponadto dzięki raportom due diligence będzie wiedział, jaką przyjąć strategię, by zarządzać przedsiębiorstwem w przyszłości. Z materiałów wypracowanych w ramach due diligence korzysta również przedsiębiorca sprzedający firmę. Przede wszystkim zgoda na tak wielowymiarowy audyt własnego podmiotu to wyraz dobrej woli i rozumienia standardów biznesowej etyki. W przypadku wykazania nieprawidłowości unika odpowiedzialności za to, że zaoferował sprzedaż przedsiębiorstwa obciążonego wadą. Natomiast, jeśli transakcja nie zostałaby sfinalizowana, otrzymuje cenne narzędzie do przeorganizowania struktur firmy oraz sposobów zarządzania nią.

Kto może przeprowadzić audyt due diligence?

Przeprowadzenie audytu „najwyższej staranności” zleca się wyspecjalizowanym grupom eksperckim reprezentującym firmy z doświadczeniem w analizie i ocenie kondycji przedsiębiorstw. Przygotowywanie audytu due diligence wymaga zatem zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin: prawa, ekonomii, podatków, handlu, rzeczoznawców. Oprócz fachowej wiedzy i biegłości niezwykle ważne jest przestrzeganie zasady poufności. Raporty wykonywane są na podstawie wewnętrznej dokumentacji podmiotu stanowiących jej tajemnicę firmową. Zachowanie dyskrecji gwarantuje odpowiednio sporządzona umowa. Zlecenie czynności due diligence zewnętrznemu podmiotowi stanowi gwarancję bezstronności niezbędnej do sporządzania obiektywnych i rzetelnych analiz. Poprawie przygotowane ekspertyzy służą budowaniu pozytywnego obrazu firmy, gdyż transparentność oraz spełnianie etycznych standardów czyni ją godnym zaufania kontrahentem.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces