Akint Rules Matter

W jakim celu określa się efektywność energetyczną kotłów?

Przepisy prawne w Polsce kładą bardzo duży nacisk na zmniejszanie emisyjności zanieczyszczeń wytwarzanych przez piece. Oznacza to znacznie większe inwestycje na nowoczesne i niskoemisyjne urządzenia. W celu dobrania odpowiedniego sprzętu do domu konieczne jest sprawdzenie jego efektywności energetycznej. Czym ona jest i jak dokładnie ją sprawdzić w przypadku kotłów?

Efektywność energetyczna – czym jest i kiedy się ją stosuje?

Efektywność energetyczna kotłów określona jest bardzo dokładnie przez przepisy prawa. Najprościej ujmując, wyraża ona stosunek ilości energii użytkowej (np. potrzebnej do ogrzania danego budynku) do ilości energii potrzebnej do ogrzania tego samego budynku, ale w przypadku modernizacji pieca. Dzięki takiemu obliczeniu możliwe jest określenie kilku bardzo ważnych kwestii:

  • ilości energii, jaką można zaoszczędzić przy zastosowaniu nowego systemu ogrzewania budynku lub zastosowaniu innych elementów takich jak np. ocieplenie obiektu,
  • miejsc w budynku odpowiedzialnych za oddawanie największej ilości ciepła.

Możliwe jest również uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy aktualnie stosowane urządzenia do ogrzewania budynku nie są przestarzałe oraz czy spełniają one wszystkie swoje funkcje.

Sprawdzenie efektywności energetycznej wpływa na określenie tego, czy zastosowany do ogrzewania obiektu kocioł spełnia swoją rolę oraz czy rozwiązania technologiczne w danym budynku są właściwe. Tego rodzaju testy nie tylko wpisują się w założenia, jakimi kieruje się Unia Europejska. Pozwala to również na oszczędności budżetowe domów jednorodzinnych oraz dużych firm.

Efektywność energetyczna – jak często powinna być przeprowadzana kontrola?

Przepisy jasno określają, jak często należy przeprowadzać kontrolę efektywności energetycznej –  zapis na ten temat można znaleźć w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynku. Dodatkowo zgodnie z artykułem 23, właściciel lub też zarządca danego budynku zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli kotłów:

  • okresowo – sprawdzenie polega na skontrolowaniu stanu technicznego całego systemu,
  • co najmniej raz na pięć lat – dla kotłów o mocy od 20kW do 100kW,
  • co najmniej raz na dwa lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym o mocy ponad 100kW,
  • co najmniej raz na cztery lata – dla kotłów opalanych gazem o mocy ponad 100kW.

Regularna kontrola efektywności energetycznej jest jedną z podstaw prawidłowego zarządzania budynkiem.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces