Termowizja instalacji elektrycznych

Termowizja jest wykorzystywana również do diagnostyki instalacji elektrycznych, w tym takich ich elementów jak rozdzielnie, transformatory, skrzynki, tablice bezpieczników oraz podłączone do sieci urządzenia.

Przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej można wykryć takie usterki, które nie są widoczne gołym okiem np. przegrzanie któregoś elementu instalacji. Dużą zaletą tych badań jest fakt, że aby je przeprowadzić, nie trzeba przerywać działania instalacji.

Takie badania termowizyjne wykonywane są m.in. w obiektach handlowych, zakładach przemysłowych czy biurach.  

Back to Top