Systemy hydrantowe

Chętnie dostarczymy Państwu potrzebne systemy hydrantowe – elementy wspomagające akcje gaśnicze w przypadku pojawienia się pożaru.

Hydranty zewnętrzne mogą być montowane zarówno pod ziemią, jak i nad nią. Umożliwiają one korzystanie z wody z sieci wodociągowej do gaszenia ognia. Z kolei hydranty wewnętrzne montowane w budynkach mogą mieć różne wyposażenie np. występują w połączeniu z szafką lub gaśnicą. 

Wszystkie oferowane hydranty muszą spełniać normy nakazane przez obowiązujące prawo. Duży wybór hydrantów pozwala wybrać produkt najbardziej odpowiadający potrzebom danego miejsca.

 

Back to Top