Przeglądy systemów oddymiania

Ochrona przeciwpożarowa budynków obejmuje regularne wykonywanie przeglądów systemów oddymiania. Dzięki temu mieszkańcy czy użytkownicy budynków mogą mieć pewność, że w razie wystąpienia zagrożenia pożarowego systemy zadziałają prawidłowo.

To na zarządcy budynku spoczywa odpowiedzialność za to, by wszystkie instalacje i zabezpieczenia przeciwpożarowe były cały czas sprawne. Szczegółowe wytyczne dotyczące częstotliwości dokonywanych przeglądów regulują stosowne przepisy. Budowa systemów oddymiania jest zwykle dostosowana do architektury i charakteru danego budynku.

Back to Top