Akint Rules Matter

Przeglądy gazowe budynków kontra przepisy

Popularność instalacji gazowych w budynkach w Polsce nie maleje – są one obecne zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i przemysłowych. Ich właściciele lub zarządcy zobowiązani są do przeprowadzania regularnych przeglądów, które mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa mieszkańcom oraz użytkownikom budynków. W artykule podpowiadamy, co na ten temat mówią przepisy prawa.

Rodzaje instalacji gazowej w budynkach

Należy rozpocząć od stwierdzenia, że istnieje kilka rodzajów instalacji gazowych, które na co dzień wykorzystywane są w budynkach. Różnią się one od siebie przede wszystkim zastosowaniem – mogą służyć bowiem do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody, czy też stanowić element kuchenki. Ponadto instalacje gazowe dzielą się ze względu na sposób dystrybucji do budynku, z tego względu wyróżnia się instalacje wykorzystujące gaz ziemny oraz instalacje z LPG, czyli z gazem płynnym. Większą popularnością cieszą się pierwsze z nich, a to ze względu na wygodę eksploatacji, która obejmuje wyłącznie konieczność podłączenia do sieci gazowej zapewniającej stały dostęp do paliwa.

Przepisy prawa dotyczące specyfikacji instalacji gazowych są bardzo restrykcyjne, a obejmują m.in. montaż (w niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie pozwolenia na jego przeprowadzenie), konieczność przeprowadzania prób szczelności, a także regularnych przeglądów.

Przeglądy gazowe a przepisy prawa

Za kontrolę instalacji gazowych zawsze odpowiada właściciel lub zarządca budynku. To jego obowiązkiem jest pilnowanie terminów oraz zlecanie przeglądów. Mogą one zostać przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy dysponują uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej lub uprawnieniami na podstawie przepisów o energetyce i dozorze technicznym.

Przegląd instalacji gazowej powinien być wykonywany raz na rok – podczas badania sprawdzane są wszystkie elementy – ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są podatne na usterki czy awarie. Ponadto prawo budowlane narzuca na właścicieli i zarządców budynków obowiązek przeprowadzania tzw. przeglądów budowlanych 5-letnich, podczas których sprawdzany jest stan całego obiektu, a także wszystkich instalacji, które się w nim znajdują.

Przeprowadzone kontrole powinny zakończyć się sporządzeniem specjalnego protokołu, w którym musi znaleźć się data, miejsce i zakres wykonanego przeglądu. Zignorowanie przepisów prawnych dotyczących regularnego badania instalacji gazowych może mieć bardzo przykre i poważne konsekwencje prawne, a przede wszystkim – może stanowić zagrożenie dla użytkowników oraz mieszkańców budynku.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces