Przeglądy gaśnic i hydrantów

Wykonujemy przeglądy gaśnic i hydrantów w oparciu o przepisy obowiązującego prawa. Przeglądy gaśnic powinny być wykonywane przynajmniej raz w roku, w większości modeli gaśnic powinien też być wymieniany raz na pięć lat znajdujący się w nich środek. Natomiast hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe muszą być sprawdzane nie rzadziej niż raz do roku. Przepisy regulują, co powinien obejmować taki przegląd. Raz na pięć lat w hydrantach powinno być również sprawdzane maksymalne ciśnienie robocze (tzw. próby ciśnieniowe).

Back to Top