Akint Rules Matter

Przegląd dachu krok po kroku

Konstrukcja dachu nawet mimo łagodnych zim narażona jest na działanie warunków pogodowych. Stan dachu wpływa na warunki techniczne budynku oraz bezpieczeństwo i komfort osób w nim przebywających. Dzięki systematycznym przeglądom dachów zdobywamy pewność, że ich struktura jest nienaruszona i spełnia swoje funkcje. Warto zatem znać zakres czynności wykonywanych podczas oceny kondycji dachu.

Elementy dachu, które wymagają kontroli

Szczelna i stabilna okrywa dachowa chroni wnętrze budynku przed działaniem warunków zewnętrznych oraz zapewnia właściwą izolację uniemożliwiającą straty ciepła. Dach ze względu na swoją budowę i pełnione funkcje nie jest jednolitą bryłą, a strukturą złożoną z wielu elementów. Ich nienaganny stan wpływa na całość całej konstrukcji. Dlatego podczas okresowych przeglądów dachu należy poddać ocenie kolejno następujące jego części:

  • Pokrycie dachowe – w budownictwie stosuje się różne typy: dachówki ceramiczne, dachówki betonowe, blachodachówki, blachę oraz papę. Każdy z tych materiałów odznacza się różną podatnością na uszkodzenia. Kontrola każdego typu pokrycia powinna ocenić stopień szczelności. Należy wystrzegać się nawet najmniejszych przerw w ciągłości, odgięć, zahaczeń, które naruszałyby jednolitość pokrywy. Ich obecność grozi przede wszystkim przedostawaniem się wody, co skutkuje zawilgoceniem konstrukcji dachu, jego murszeniem, rozwojem pleśni i oczywiście przeciekaniem. Ponadto nawet najmniejsza szczelina będzie się z czasem sukcesywnie powiększała, a więc należy ją odpowiednio zreperować. Podczas kontroli pokrycia dachowego szczególną uwagę należy poświęcić uskokom, miejscom łączeń, przy krawędziach oraz kominach. W tych fragmentach najczęściej dochodzi do rozszczelnień. Ocena pokrycia dachowego powinna uwzględnić sposób zużycia oraz inne uszkodzenia, np. obtłuczenia dachówek, korozję elementów z blachy itp.
  • Części mocujące pokrycie dachowe – uwagę trzeba poświęcić stabilności śrub, gwoździ oraz farmerów, które odpowiadają za scalenie konstrukcji dachu.
  • Rynny – powinny być drożne, a więc wymagają przy okazji oczyszczenia z zalegających liści, ptasich gniazd. Należy też sprawdzić, czy rynny są szczelne oraz czy nie doszło do poluzowania ich segmentów, jeśli mają taką budowę.
  • Okna dachowe i lukarny – jeśli budynek jest w nie wyposażony, to wypada ocenić stabilność ich osadzenia oraz ponownie czy nie pojawiły się szczeliny. Warto też skontrolować stan okien, do których dostęp bywa utrudniony, a więc elastyczność i przyleganie uszczelek, sprawność zawiasów, kondycję okuć.
  • Konstrukcja nośna – jeśli budowa budynku pozwala, to warto od strony poddasza poddać przeglądowi stan więźby dachowej oraz poddasza. Powinna zaniepokoić obecność wilgoci.

Znaczenie regularnych przeglądów dachu

Za stan techniczny budynku odpowiada jego właściciel lub administrator. Chociaż przeglądy dachu nie są obowiązkowe, to warto je przeprowadzać, skoro od kondycji dachu zależy stan obiektu. Wykonywanie systematycznych przeglądów dachu pozwala ocenić poziom zużycia jego elementów. Natomiast w przypadku wykrycia usterek, przeprowadzenie niezbędnych napraw. Te działania są jedynym skutecznym sposobem na uniknięcie poważnych uszkodzeń wymagających kosztownych i czasochłonnych remontów. O przegląd dachu warto zwrócić się do profesjonalnej firmy zajmującej się wykonywaniem przeglądów budynków oraz sporządzaniem ekspertyz ich stanów technicznych przed zimą albo po jej zakończeniu.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces