Akint Rules Matter

Polityka prywatności i plików cookie

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla AKINT szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu www.akint.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. AKINT jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych. Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu www.akint.pl (dalej jako „Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.akint.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.akint.pl jest AKINT, Wandy Rutkiewicz 9, 02-956 Warszawa, NIP 9512000083, (dalej jako „Administrator”).

I. ZGODA UŻYTKOWNIKA

Korzystanie z Serwisu www.akint.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

II. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Sposób pozyskiwania danych osobowych
Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne.

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika:
1. Imię i nazwisko;
2. Adres e-mail;
3. Treść wiadomości;
4. Temat wiadomości.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

Komunikacji z Użytkownikiem.
Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.
Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną.
Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi drogą elektroniczną.

Umożliwienia przesyłania przez Użytkownika komentarzy lub opinii.
Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu komentowania/opiniowania działalności, usług lub produktów Administratora lub podmiotów z nim współpracujących.
Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach:

w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

V. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Prawa Użytkownika
Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.
W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych: AKINT, Wandy Rutkiewicz 9, 02-956 Warszawa, biuro@akint.pl.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

VI. PLIKI COOKIES

Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika .Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i
dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych
optymalnie dostosowanych do jego preferencji.
W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.

Administrator informuje, że:

przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.
Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych. Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

 

Szczegółowe informacje odnośnie Twojej zgody oraz kategorii i plików cookie jakich używa nasza strona internetowa, przedstawiamy poniżej:

Google reCAPTCHA

Funkcjonalne, Marketing/śledzenie

Używanie

Używamy Google reCAPTCHA dla spam prevention. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google reCAPTCHA Privacy Statement.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Dostarczanie ochrony przed spamem

Marketing/śledzenie

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Filtrowanie żądań automatów
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Filtrowanie żądań automatów
Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Filtrowanie żądań automatów

Google Analytics

Statystyki

Używanie

Używamy Google Analytics dla website statistics. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Analytics Privacy Statement.

Statystyki

Nazwa
Wygaśnięcie
2 lata
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron
Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron
Nazwa
Wygaśnięcie
1 dzień
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron
Nazwa
Wygaśnięcie
1 minuta
Funkcja
Zachowanie unikalnego ID użytkownika

WPML

Funkcjonalne

Używanie

Używamy WPML dla locale management. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
1 dzień
Funkcja
Zapis preferencji językowych

Complianz

Funkcjonalne

Używanie

Używamy Complianz dla cookie consent management. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim. Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Complianz Privacy Statement.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Określanie który baner cookie wyświetlać
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis ID zaakceptowanej zgody na cookies
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Store if the cookie banner has been dismissed

Google Fonts

Marketing/śledzenie

Używanie

Używamy Google Fonts dla display of webfonts. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Fonts Privacy Statement.

Marketing/śledzenie

Nazwa
Wygaśnięcie
nic
Funkcja
żądanie adresu IP użytkownika

Google Maps

Marketing/śledzenie

Używanie

Używamy Google Maps dla maps display. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Maps Privacy Statement.

Marketing/śledzenie

Nazwa
Wygaśnięcie
nic
Funkcja
żądanie adresu IP użytkownika

Różne

Cel w toku sprawdzania

Używanie

Udostępnianie danych

Udostępnianie danych oczekuje na dochodzenie

Cel w toku sprawdzania

Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
continueReview
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
eu_cookies_bar
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
eu_cookies_bar_block
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
cmplz_cookie_data
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-5604-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
wp-autosave-1
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-5634-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-5629-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-5629-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-5643-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-5638-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-5638-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-5649-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-5644-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-5644-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-5651-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-5711-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-5706-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-5706-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
algoliasearch-client-js
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-1435-fb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-5712-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-1435-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-549-fb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-1410-fb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-712-fb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-1410-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-549-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editing-post-549-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-712-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-recommend-sync-post-1410-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-1410-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-5722-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-5717-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-5717-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-5729-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-5724-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-5724-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-pb-recent-items-colors
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-6013-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-6012-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-6012-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
wc_cart_hash_68f166435848df5b4e929508e64465ad
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
tk_ai
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
storeApiNonce
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
WP_PREFERENCES_USER_4
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
wc_fragments_68f166435848df5b4e929508e64465ad
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
JSESSIONID
Wygaśnięcie
Funkcja
www.socialintents.com
Nazwa
AWSALBCORS
Wygaśnięcie
Funkcja
www.socialintents.com
Nazwa
cmplz_selected_region
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-6113-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-6125-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-6120-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-6120-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-6127-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
wpEmojiSettingsSupports
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
AWSALBTGCORS
Wygaśnięcie
Funkcja
www.socialintents.com
Nazwa
et-editor-available-post-6261-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-6272-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-6277-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-6272-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-6279-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-6284-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-6279-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-6286-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-6291-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-6286-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-1413-fb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-734-fb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-1407-fb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
etfb-autosave-1
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-saved-post-1407-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-496-fb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-1416-fb
Wygaśnięcie
Funkcja

VII. INNE WAŻNE INFORMACJE

Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych
Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

Przechowywanie danych osobowych
Okres przechowywania danych osobowych m Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych. Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

– przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania,
dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony
relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.

Zmiany Polityki prywatności
W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

Informacje kontaktowe
W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: AKINT, Wandy Rutkiewicz 9, 02-956 Warszawa, z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: biuro@akint.pl.

Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: Wandy Rutkiewicz 9, 02-956 Warszawa.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 29.11.2022