Ikona

Ocena Efektywności Energetycznej i Termowizja

Zajmujemy się oceną efektywności energetycznej i sporządzamy świadectwa energetyczne, zawierające zapotrzebowanie na energię budynków. Przeprowadzamy też badania termowizyjne, umożliwiające uzyskanie dokładnych wyników w zakresie m.in. prawidłowości działania instalacji i izolacji.

Badania termowizyjne i ekspertyzy energetyczne – oferta

Badanie termowizyjne budynku opiera się na zjawisku promieniowania cieplnego. Jest ono całkowicie bezpieczne zarówno dla ludzi, jak i dla badanych przedmiotów. Termowizja umożliwia zdalny pomiar temperatur na powierzchni badanych przedmiotów, co jest szczególnie istotne np. w przypadku pracujących, nagrzewających się maszyn i urządzeń. Wykonujemy profesjonalne badania termowizyjne pod nadzorem doświadczonych inżynierów, dzięki czemu możemy przeprowadzić ocenę efektywności energetycznej urządzeń i przegród budowlanych czy kontrolę prawidłowości działania instalacji cieplnych i chłodniczych.

Efektywność energetyczna kotłów i urządzeń grzewczych

Kontrola systemów ogrzewania jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku. Podczas takiej kontroli analizowany jest skład spalin, sprawność kotła i stan techniczny. Na podstawie badania obliczona zostaje sprawność kotła. Kontrola i ocena efektywności energetycznej kotła musi być wykonywana co najmniej raz na 5 lat dla kotłów o nominalnej mocy od 20 kW do 100 kW, co najmniej raz na 2 lata dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o mocy ponad 100 kW i co najmniej raz na 4 lata dla kotłów opalanych gazem o mocy ponad 100 kW.

Ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych

Kontrola systemów chłodzenia jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku. Podczas wykonywania kontroli bierze się pod uwagę źródła chłodu, urządzenia wentylacyjne, układ sterowania, a także zyski i straty ciepła. Taką kontrolę należy wykonywać co najmniej raz na 5 lat dla zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy powyżej 12 kW.

Wykonywana przez nas usługi obejmują:
• wystawianie świadectw energetycznych,
• ocenę efektywności energetycznej kotłów i urządzeń grzewczych,
• ocenę efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych.
• kontrolę efektywności energetycznej przegród budowlanych.
• kontrolę sprawności i bezpieczeństwa instalacji elektrycznych i rozdzielni.
• kontrolę prawidłowego działania instalacji chłodniczych i cieplnych oraz rurociągów technologicznych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! Przeprowadzamy też innego rodzaju profesjonalne ekspertyzy techniczne, okresowe pomiary elektryczne, przeglądy gazowe i znacznie więcej.

Obiekty, które muszą posiadać świadectwo energetyczne

– Nowe budynki – do wniosku o pozwolenie na użytkowanie należy załączyć kopię świadectwa charakterystyki energetycznej
– Rozbudowywane obiekty
– Mieszkanie lub dom od dewelopera – obowiązek wykonania świadectwa jest po stronie dewelopera
– Mieszkanie lub dom kupowany na rynku wtórnym –obowiązek wykonania przez sprzedającego
– Wynajmowany dom lub mieszkanie – na życzenie najemcy wynajmujący musi przedstawić świadectwo
– Budynki użyteczności publicznej o powierzchni przekraczającej 250m2

Ocena efektywności energetycznej kotłów i urządzeń grzewczych

Kontrola systemów ogrzewania jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku. Podczas takiej kontroli analizowany jest skład spalin, sprawność kotła i stan techniczny. Na podstawie badania obliczona zostaje sprawność kotła. Taką kontrolę wykonywać należy co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy od 20 kW do 100 kW, co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o mocy ponad 100 kW i co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o mocy ponad 100 kW.

Ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych

Kontrola systemów chłodzenia jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku. Podczas wykonywania kontroli bierze się pod uwagę źródła chłodu, urządzenia wentylacyjne, układ sterowania, a także zyski i straty ciepła. Taką kontrolę należy wykonywać co najmniej raz na 5 lat dla zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy powyżej 12 kW.

Wykonywana przez nas usługa obejmuje

– Wystawianie świadectw energetycznych.
– Ocena efektywności energetycznej kotłów i urządzeń grzewczych.
– Ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych.
– Kontrola efektywności energetycznej przegród budowlanych.
– Kontrola sprawności i bezpieczeństwa instalacji elektrycznych i rozdzielni.
– Kontrola prawidłowego działania instalacji chłodniczych i cieplnych oraz rurociągów technologicznych.

Działamy kompleksowo

Na terenie całego kraju. Kontrole wykonywane są przez zespoły doświadczonych inżynierów. Ich wynikiem jest wielostronicowy, zaopatrzony w zdjęcia raport dokonanej usługi.

Najwyższej jakości usługi potwierdzone jedynym na świecie kodeksem wartości.
Witamy w świecie niepodważalnych zasad.