Akint Rules Matter

Na czym polega audyt energetyczny?

Audyt energetyczny ma na celu ocenę zapotrzebowania energetycznego budynku. Może być wykonany zarówno w przypadku obiektów nowych, jak i starszych, w których planowane są prace renowacyjne. 

Specyfika audytu energetycznego

Audyt energetyczny służy ocenie efektywności energetycznej kotłów, urządzeń chłodniczych, źródeł ciepła, sieci lub całych budynków. Polega na wykonaniu niezależnych badań i analizy przedmiotu w celu weryfikacji jego zgodności z normami i obowiązującymi przepisami prawa. Pozwala na określenie zakresu i parametrów technicznych oraz ekonomicznych prac, które są niezbędne dla zmniejszenia zapotrzebowania obiektu na ciepło. Za sprawą audytu można zaplanować działania modernizacyjne oraz optymalne rozwiązania, które pozwolą na zaoszczędzenie energii, a także redukcję kosztów. Jest to jeden z najlepszych sposobów na poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie ilości zużywanej energii. Wyniki audytu prowadzą również do podjęcia stosownych działań, które wpłyną pozytywnie na komfort i bezpieczeństwo życia oraz pracy w danym obiekcie.

Podstawowym celem każdego audytu energetycznego jest określenie właściwości termicznych budynku, ponieważ ta kwestia najmocniej przekłada się na koszty ogrzewania. Oprócz tego w ramach audytu przeprowadzane są również działania, które pozwalają ocenić zapotrzebowanie na energię elektryczną danego obiektu. Oprócz analizy właściwości cieplnych i określeniu charakterystyki energetycznej budynku, podczas audytu dokonuje się też inwentaryzacji instalacji wykorzystujących energię oraz oceny opłacalności metod zużycia energii. Na tej podstawie można opracować konkretne i optymalne zalecenia dotyczące rozwiązań technicznych, organizacyjnych i formalnych, szacując opłacalność z ich wdrożenia. Na podstawie wykonanego audytu sporządzany jest raport wraz z analizą, a w razie konieczności również świadectwa i certyfikaty energetyczne.

Komu zlecić wykonanie audytu energetycznego?

Audyt energetyczny wykonywany jest przez audytora energetyczne. Są to profesjonalne firmy, które nie tylko zapewniają fachowców w tej dziedzinie, ale również niezbędne wyposażenie sprzętowe. Firma zewnętrza zatrudniona do realizacji tego zadania:

  • dysponuje odpowiednim sprzętem pomiarowym, a swoją pracę zaczyna od zebrania danych na temat procesów, systemów i wyposażenia, które zużywają w firmie energię; na tym etapie pomocne mogą też okazać się dane archiwalne,
  • pracuje w terenie, gdzie dokonuje szczegółowego przeglądu instalacji, transportu, zespołów budynków,
  • proponuje energooszczędne rozwiązania o charakterze długoterminowym,
  • sporządza raport wraz z analizą, a w razie konieczności wystawia świadectwa i certyfikaty energetyczne.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces