Akint Rules Matter

Które przeglądy budowlane należy wykonywać co roku?

Co najmniej raz w roku właściciele i zarządcy budynków są zobowiązani do przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz gazowych, przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, wentylacyjnych.

Które przeglądy budowlane należy wykonywać co roku?

Co najmniej raz w roku należy przeprowadzać przegląd stanu technicznego budynku, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Niezbędne jest poddawanie kontroli także elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników, pojawiających się podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. Większość właścicieli domów jednorodzinnych dokonuje przeglądów instalacji gazowych, zazwyczaj przed sezonem grzewczym oraz zleca usługę kominiarzom. Nie ma obowiązku sprawdzania instalacji elektrycznej. Firma AKINT Sp. z o.o. oprócz powyższych przeglądów przeprowadza również rewizję instalacji elektrycznych, co zapewnia zapobieganiu awariom, które prowadzą często do powstawania pożarów.

W jakim celu wykonuje się przegląd budowlany?

Przegląd budowlany ma na celu ocenę: estetyki obiektu i jego otoczenia; aktualnego stanu domu, pod względem technicznym; wykonania zaleceń z wcześniejszej kontroli okresowej i sprawności instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Zgodnie z art. 61 pkt 1 Prawa budowlanego, właściciel i zarządca budynku, mają nie tylko użytkować obiekt, zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, ale też utrzymywać go, w należytym stanie technicznym i estetycznym. Nadzorom podlegają: bezpieczeństwo pożarowe, konstrukcji, pożarowe, użytkowania, warunki zdrowotne, ochrona przed hałasem, oszczędność energii oraz izolacyjność cieplna. Tego rodzaju nakazy mają na celu ochronę zdrowia i życia mieszkańców obiektów. Jeśli przeglądy okresowe nie byłyby obowiązkowe, niewiele osób, by się na nie decydowało.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces