Akint Rules Matter

Które budynki podlegają przeglądom rocznym?

Przeglądy roczne budynków to temat, który może wywoływać wiele pytań i wątpliwości. Dlaczego są one tak ważne? Które obiekty muszą je przechodzić? Jakie są konsekwencje nieprzeprowadzenia takiego przeglądu? W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na te oraz inne pytania, aby ułatwić każdemu czytelnikowi zrozumienie tego istotnego aspektu zarządzania nieruchomościami.

Obowiązek przeprowadzenia przeglądów rocznych

Przeglądy roczne budynków są obowiązkowe zgodnie z polskim prawem budowlanym. Ich celem jest sprawdzenie stanu technicznego budynku oraz ocena jego bezpieczeństwa. Przeprowadzenie takiego przeglądu pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych usterek czy zagrożeń, a także na zapewnienie właściwego funkcjonowania instalacji i urządzeń znajdujących się w budynku.

Przeglądy te mają również istotne znaczenie dla utrzymania wartości nieruchomości oraz dla jej ubezpieczenia. W przypadku wystąpienia szkody brak regularnych przeglądów może skutkować ograniczeniem lub nawet odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Kategorie budynków podlegających przeglądom rocznym

Według polskiego prawa budowlanego przeglądy roczne są obowiązkowe dla następujących kategorii budynków i obiektów budowlanych, niezależnie od ich przeznaczenia czy funkcji użytkowej. Są to między innymi budynki mieszkalne, biurowe, handlowe, usługowe, przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej.

W szczególności przeglądom rocznym podlegają następujące kategorie budynków i obiektów budowlanych, które ze względu na swoje parametry techniczne lub funkcje użytkowe mają zwiększone ryzyko wystąpienia awarii lub zagrożeń dla bezpieczeństwa osób korzystających z nich. Są to między innymi budynki wysokie, obiekty z dużym skupiskiem ludzi (np. szkoły, przedszkola, domy kultury), obiekty z instalacjami gazowymi o dużym ciśnieniu oraz obiekty z urządzeniami i instalacjami energetycznymi o napięciu powyżej 1000V.

Procedura przeprowadzenia przeglądu rocznego

Przegląd roczny budynku powinien być przeprowadzany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania tego rodzaju czynności. W praktyce oznacza to, że przegląd może być wykonany przez inżyniera budowlanego, instalatora lub innego specjalistę z zakresu techniki budowlanej.

Przegląd roczny budynku powinien obejmować ocenę stanu technicznego oraz instalacji i urządzeń, a także sprawdzenie spełniania wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości osoba przeprowadzająca przegląd powinna sporządzić stosowne protokoły oraz wskazać konieczne działania naprawcze.

Terminy przeprowadzenia przeglądów rocznych

Zgodnie z polskim prawem budowlanym przeglądy roczne budynków powinny być przeprowadzane co najmniej raz w roku. Termin ten liczony jest od dnia zakończenia poprzedniego przeglądu. W przypadku nowo wybudowanego obiektu pierwszy przegląd powinien zostać wykonany nie później niż rok po dacie jego oddania do użytkowania.

Konsekwencje nieprzeprowadzenia przeglądu rocznego

Nieprzeprowadzenie obowiązkowego przeglądu rocznego budynku może skutkować nałożeniem na właściciela lub zarządcę nieruchomości kary finansowej. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub zagrożeń dla bezpieczeństwa osób korzystających z budynku organy nadzoru budowlanego mogą również nakazać jego czasowe zamknięcie lub ograniczenie użytkowania do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień.

Znaczenie przeglądów rocznych dla utrzymania bezpieczeństwa

Regularne przeglądy roczne budynków są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkownikom. Pozwalają na wczesne wykrycie ewentualnych usterek, uszkodzeń czy zagrożeń, takich jak pęknięcia w konstrukcji, problemy z instalacjami elektrycznymi czy wodno-kanalizacyjnymi. Dzięki temu właściciel lub zarządca może szybko podjąć odpowiednie działania naprawcze, minimalizując ryzyko poważniejszych awarii oraz kosztów związanych z ich usunięciem.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces