Akint Rules Matter

Kiedy sporządza się inwentaryzacje architektoniczno-budowlane?

Z użytkowaniem budynków związane jest przeprowadzanie pewnych procesów. Jednym z nich jest niewątpliwie inwentaryzacja architektoniczno-budowlana. Charakteryzuje się ona między innymi tym, że powinna być przeprowadzana w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Jeżeli chodzi o miejsce, to właściwym obszarem inwentaryzacji jest oczywiście dany obiekt architektoniczno-budowlany. Natomiast z czasem sprawa wygląda różnie.

Poszczególne sytuacje związane z inwentaryzacją

Zasadniczo czas na inwentaryzację architektoniczno-budowlaną przychodzi w momencie, gdy podejmuje się decyzję o przebudowie domu. Tego rodzaju działanie wymaga bowiem dość dokładnego zobrazowania aktualnego stanu budynku. Tylko jeśli posiada się wiedzę o tym, jaki jest rzeczywisty stan danego obiektu architektoniczno-budowlanego, można w fachowy sposób przeprowadzić skuteczną przebudowę.

Konkretnie inwentaryzacja architektoniczno-budowlana powinna być więc przeprowadzana przed dokonaniem przebudowy. I to niezależnie od tego, z jakiego typu przekształceniami miałaby się wiązać ta ostatnia – czy z remontem, czy z wykonaniem swego rodzaju nadbudowy, czy z ze zmianami w strukturze dachu, okien lub drzwi.

Przebudowa nie jest jednak jedyną sytuacją, która zmusza do wykonania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej. Równie duże znaczenie mają okoliczności, w których dochodzi do transakcji związanych z budynkiem. W grę wchodzi tu zarówno kupno, jak i sprzedaż. Ponadto przeprowadzanie oceny stanu technicznego budynku również zmusza do podejmowania określonych działań takich jak inwentaryzacja architektoniczno-budowlana.

Inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną warto zainteresować się nie tylko wtedy, gdy jest się bieżącym właścicielem obiektu. Również w sytuacji, w której dopiero zamierza się wejść w posiadanie budynku, powinno się sprawdzić, jaki jest jego stan. A właśnie temu celowi służy profesjonalne dokonywanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces