Jakie urządzenia podlegają pod UDT?

Urząd Dozoru Technicznego to instytucja, która pozwala na kontrolę pewnych urządzeń. Dzięki wzmożonej kurateli możliwe staje się usprawnienie działania oraz zminimalizowanie ryzyka usterek. A żeby realizować takie funkcje, potrzebne jest istnienie specjalnych organów, czyli chociażby Wojskowego Dozoru Technicznego i właśnie Urzędu Dozoru Technicznego.

Warto wspomnieć, że funkcjonowanie Urzędu Dozoru Technicznego jest potrzebne mimo tego, że o stan poszczególnych sprzętów dbają odpowiednie normy unijne. Dodatkowa kontrola nie jest w stanie zaszkodzić, a zawsze pomoże w utrzymaniu wysokich standardów.

Przykłady urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego

Niewątpliwie nie wszystkie urządzenia podlegają dozorowi technicznemu. Dzieje się tak tylko z tymi, które wymagają szczególnej troski. Jest ich całkiem sporo, a większość z nich służy do przeprowadzania naprawdę skomplikowanych działań. Pochodzą też one z wielu różnych branż. Nie jest zatem tak, że tylko jedna czy dwie dziedziny powiązane są z Urzędem Nadzoru Technicznego. Ten szczególny organ administracyjny obejmuje swoim zasięgiem naprawdę szeroki obszar. Oto przykłady urządzeń, które mogą być przezeń nadzorowane, kontrolowane i sprawdzane:

– urządzenia ciśnieniowe takie jak rurociągi czy kotły,
– zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe,
– przenośniki – zarówno te kabinowe, jak i te krzesełkowe,
– dźwigniki,
– urządzenia transportu bliskiego.

Jak widać, urządzeń, nad którymi sprawuje kontrolę Urząd Dozoru Technicznego, jest całkiem sporo. Związane są one również z różnego typu działalnością. Mogą mieć powiązania zarówno z ciśnieniem, jak i z jego brakiem. Mogą wiązać się tak z dźwiganiem, jak i zbieraniem czy przenoszeniem. W końcu są w stanie być odpowiedzialne również za transport.

Mając na uwadze, że tak wiele branż wykorzystuje sprzęty, które wymagają skrupulatnej kontroli, nie dziwi fakt, iż powstał specjalny urząd, który jest w stanie objąć swoim ujednolicającym spojrzeniem wszystkie istotne dziedziny.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces