Akint Rules Matter

Jakie urządzenia podlegają pod UDT?

Urząd Dozoru Technicznego to instytucja, która pozwala na kontrolę pewnych urządzeń. Dzięki wzmożonej kurateli możliwe staje się usprawnienie działania oraz zminimalizowanie ryzyka usterek. A żeby realizować takie funkcje, potrzebne jest istnienie specjalnych organów, czyli chociażby Wojskowego Dozoru Technicznego i właśnie Urzędu Dozoru Technicznego.

Warto wspomnieć, że funkcjonowanie Urzędu Dozoru Technicznego jest potrzebne mimo tego, że o stan poszczególnych sprzętów dbają odpowiednie normy unijne. Dodatkowa kontrola nie jest w stanie zaszkodzić, a zawsze pomoże w utrzymaniu wysokich standardów.

Przykłady urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego

Niewątpliwie nie wszystkie urządzenia podlegają dozorowi technicznemu. Dzieje się tak tylko z tymi, które wymagają szczególnej troski. Jest ich całkiem sporo, a większość z nich służy do przeprowadzania naprawdę skomplikowanych działań. Pochodzą też one z wielu różnych branż. Nie jest zatem tak, że tylko jedna czy dwie dziedziny powiązane są z Urzędem Nadzoru Technicznego. Ten szczególny organ administracyjny obejmuje swoim zasięgiem naprawdę szeroki obszar. Oto przykłady urządzeń, które mogą być przezeń nadzorowane, kontrolowane i sprawdzane:

– urządzenia ciśnieniowe takie jak rurociągi czy kotły,
– zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe,
– przenośniki – zarówno te kabinowe, jak i te krzesełkowe,
– dźwigniki,
– urządzenia transportu bliskiego.

Jak widać, urządzeń, nad którymi sprawuje kontrolę Urząd Dozoru Technicznego, jest całkiem sporo. Związane są one również z różnego typu działalnością. Mogą mieć powiązania zarówno z ciśnieniem, jak i z jego brakiem. Mogą wiązać się tak z dźwiganiem, jak i zbieraniem czy przenoszeniem. W końcu są w stanie być odpowiedzialne również za transport.

Mając na uwadze, że tak wiele branż wykorzystuje sprzęty, które wymagają skrupulatnej kontroli, nie dziwi fakt, iż powstał specjalny urząd, który jest w stanie objąć swoim ujednolicającym spojrzeniem wszystkie istotne dziedziny.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces