Akint Rules Matter

Jakie kryteria formalne muszą spełniać projekty zagospodarowania terenu?

Projekty zagospodarowania terenu to jedne z tych dokumentów, które wymagają spełnienia określonych kryteriów formalnych. Jeżeli nie zawierają one pewnych informacji, nie mogą być w pełni sobą. Dlatego też podczas sporządzania tych dokumentów należy zachować czujność, aby zawrzeć w nich wszystko, co najważniejsze. To w końcu między innymi od kształtu projektu zagospodarowania terenu zależy ostateczne powodzenie bądź niepowodzenie budowy.

Dokument, jakim jest projekt zagospodarowania terenu, nie istnieje samodzielnie. Każdorazowo współtworzy on szerszą całość, jaką jest projekt budowlany. Robi to razem z dokumentem, który nazywa się projektem właściwym. Oczywiście do powstania projektu zagospodarowania terenu musi doprowadzić kompetentna osoba. Dokumentu tego nie może stworzyć wszystko jedno kto. Ponadto nie ma takiego budynku, który nie wymagałby sporządzenia projektu zagospodarowania terenu przed rozpoczęciem prac o charakterze budowlanym.

Niezbędne elementy

Żeby można było mówić o kompletnym projekcie zagospodarowania terenu, dokument ten musi zawierać pewne niezbędne elementy. Powinny w nim chociażby zostać uwzględnione granice działki albo terenu budowy. Ponadto w projekcie zagospodarowania terenu muszą znaleźć się informacje takie jak:

– obrys domu,
– układy obiektów budowlanych,
– usytuowanie terenu.

Projekt zagospodarowania terenu zakłada nie tylko umieszczenie informacji o samym obiekcie budowlanym, lecz także o różnych otaczających go sieciach i układach. Mowa tu na przykład o sieci uzbrojenia terenu czy o układzie komunikacyjnym, który uwzględnia takie elementy jak drogi, chodniki czy też miejsca parkingowe. Nie mniej ważny jest również układ zieleni – zarówno tej, która już istnieje na danym terenie, jak i tej, która dopiero jest w planach.

Podsumowując, projekt zagospodarowania terenu jest dokumentem bogatym w różnego rodzaju informacje. Dostarcza on więc wiarygodny wgląd w to, jak będzie wyglądała dana przestrzeń po jej zagospodarowaniu.

Poznaj obszary naszej działalności

akint.services

akint.archi

akint.engineering

akint.energy

akint.spaces